Nasza działalność na rzecz utrwalania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Nasza działalność na rzecz utrwalania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego

Zofia Wojciechowska jako prezes Stowarzyszenia Zielone Dzieci oraz prezes Instytutu Hortiterapii od lat angażuje się w działania na rzecz dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i Mazur, polskiej kultury i utrzymywania tradycji wśród Polaków za granicami.

W podziękowaniu za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury (mrągowo.pl)

"Zofia Wojciechowska, prezentując projekt „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu jako płaszczyzna współpracy transgranicznej”, wskazała, iż dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze jest doskonałą platformą działań poszerzających światopogląd młodzieży polonijnej. Przekazała na ręce wiceprzewodniczącego senatora Łukasza Abgarowicza w imieniu burmistrza Mrągowa Otolii Siemieniec zaproszenie do udziału komisji w tegorocznym [2014] jubileuszowym, XX Festiwalu Kultury Kresowej."

N O T A T K A z posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Data posiedzenia: 18 lutego 2014 r.