Horti jesienią dla domu. Sprawdźmy jak to działa

Zapraszamy do udziału w listopadowej edycji kursu hortiterapii (26-27 w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie). Przekonaj się jak można tworzyć hortiprzestrzenie pod dachem.

Przebywanie wśród roślin uspokaja, przywraca równowagę wewnętrzną i dostarcza pozytywnych wrażeń estetycznych. Naszym wspólnym celem jest: kształtowanie umiejętności tworzenia kontaktu z drugim człowiekiem, relacji społecznych, doskonalenie sprawności komunikowania się z otoczeniem, a przez to zdobywania wiedzy o świecie, rozwój zainteresowania otaczającym światem, poznawanie rzeczy, zjawisk i procesów w nim zachodzących, rozwój indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz umożliwienie samorealizacji w tych dziedzinach, osiąganie autonomii wewnętrznej i niezależności osobistej, rozwój umiejętności współżycia w grupie, pomoc w stawaniu się członkiem społeczności lokalnej.

W programie:

Rośliny zdrowe dla domu.

Omówienie zagadnienia dotyczącego zakresu hortiterapii w rehabilitacji domowej.

Hortiterapia-tradycje, cele, korzyści. Odbiorcy hortiterapii.

Prezentacja dyscypliny na tle funkcjonowania organizacji w kraju i za granicą.

Metody terapeutyczne. Grupy ter​a​peutyczne.

Warsztat hortiterapii z użyciem elementów psychologii.

Dobre praktyki. Hortiterapia - wsparcie rehabilitacji.

Wprowadzenie do zajęć praktycznych. Warsztat terenowy.

Studium przypadku i Hortiterapia konwersatorium.

Z A P R A S Z A M Y