Instytut Hortiterapii - o nas

Założony przez mgr Zofię Wojciechowską w 2013 roku Instytut Hortiterapii jest pierwszą organizacją w Polsce na rzecz popularyzacji ogrodoterapii.

Instytut prowadzi szkolenia, seminaria, warsztaty oraz ćwiczenia w zakresie socjogrodnictwa, eko-florystyki, organizuje przedsięwzięcia społeczne, związane także z turystyką rehabilitacyjną opierającą się na czerpaniu z zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Warmii i Mazur oraz na etnobotanice. Chcemy zbliżać człowieka do pięknych i leczniczych roślin! Świadczymy usługi kwiatowych aranżacji wnętrz, doradztwa w projektowaniu ogrodów hortiterapeutycznych oraz wiele innych związanych z horti-innowacjami.

Zapraszamy

Zofia Wojciechowska – hortiterapeuta, dziennikarka, historyczka, działaczka społeczna, florystka, założycielka i prezeska Instytutu Hortiterapii "Zielony Promień" od 2013 roku, który jest pierwszą w Polsce jednostką szkoleniową zajmującą się edukacją w zakresie turystyki prozdrowotnej i rehabilitacji przez kontakt z roślinami, ogrodoterapią. Członek Stowarzyszenia Florystów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Partner klastrów OKIP i Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Więcej: wikipedia.org/wiki/Zofia_Wojciechowska

Dominik Cezary Wojciechowski - absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kierunku turystyka i rekreacja. Obecnie student stosunków międzynarodowych - specjalizacja: polityka europejska. Aktywny członek organizacji i studenckich klubów tematycznych. Od 2013 roku aktywnie wspiera działalność Instytutu Hortiterapii.

_____________________________________________________________________________________

Zobacz co oferujemy:

INSTYTUT HORTITERAPII - OFERTA