Nie chcemy słuchać muzyki zespołu gloryfikującego ludzi tak okrutnie mordujących naszych rodaków?

Na lubelskich juwenaliach w 2012 r. jednym z zaproszonych wykonawców okazała się ukraińska grupa Tartak. Muzycy wchodzący w skład zespołu nie kryją swego uznania dla Stepana Bandery, jednego z głównych przywódców ukraińskich nacjonalistów co wprost okazują m.in. występują...c w roli gwiazdy w 2009 r. na ukraińskim festiwalu Banderstadt, mającym na celu uhonorowanie Stepana Bandery. W niektórych utworach (np. „Ne każuczy nikomu”) zespół gloryfikuje Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). Nie wolno zapominać, że UPA jest odpowiedzialna za okrutne ludobójstwo ponad 100 tys. niewinnych Polaków, w tym kobiet, dzieci i starców, zamieszkujących dawne Kresy Wschodnie. Kulminacja rzezi miała miejsce w lecie 1943 r.

Można poprzeć protest na: Kategoryczne NIE dla zespołu Tartak na lubelskich juwenaliach

https://www.facebook.com/events/407131025965102/?notif_t=plan_user_joined