Ukraińska Powstańcza Armia (ukr. Українська Повстанська Армія (УПА), Ukrajinśka Powstanśka Armija – UPA) – formacja zbrojna stworzona przez frakcję banderowską Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów pod koniec 1942 roku, kierowana początkowo przez OUN-B, a od lipca 1944 przez UHWR[potrzebne źródło]. Działała głównie na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, po wyznaczeniu granic również na terenie południowo-wschodniej Polski.

UPA walczyła o niepodległość Ukrainy z wojskami niemieckimi (co nie przeszkadzało jej zawierać lokalne porozumienia w celu zwalczania komunistycznej partyzantki, po roku 1944 była również sporadycznie zaopatrywana przez Niemców), partyzantką sowiecką i polską (1943-45), jest współodpowiedzialna wraz z OUN za zorganizowane ludobójstwo polskiej ludności cywilnej[2]. Po wojnie UPA walczyła w Polsce, oprócz LWP również z oddziałami poakowskimi (np. Zgrupowanie Warta), WiN, KBW, UBP, WOP, atakowała posterunki MO i polskie wsie. Zarówno w trakcie wysiedleń ludności ukraińskiej do ZSRR w latach 1944-1946, jak i w trakcie akcji Wisła zbrojnie starała się powstrzymać wysiedlenia ludności ukraińskiej. Na terenie ZSRR walczyła z regularnymi oddziałami Armii Czerwonej, istribitielnymi batalionami, milicją, organami bezpieczeństwa i antypartyzanckimi oddziałami NKWD.