Dzisiaj jest: 21 Październik 2020        Imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego
Panienko Najświętsza, powróć nas z Sybiru do Ojczyzny Naszej!

Panienko Najświętsza, powróć nas z Sybiru do Ojczyzny Naszej!

/ źródło zdjęcia: Halina Paszkowska Nazywam się Halina Paszkowska i urodziłam się jako jedynaczka 1 sierpnia 1933 roku w Warszawie. W 1937 roku wyjechaliśmy na wschód na Polesie, do miejscowości…

Readmore..

 Alfabetyczny spis miejscowości Kresów Południowo-Wschodnich z roku 1939    Litera T i U

Alfabetyczny spis miejscowości Kresów Południowo-Wschodnich z roku 1939 Litera T i U

Litera T Tabaczuki, futor, gm. Krupiec, pow. Dubno Taboreszti, gm. Tyszkowce, pow. Horodenka, obok Czortowiec Taborzyska, gm. Oleszów, pow. Tłumacz, obok Kłubowce, Ostrynia Tadanie, wieś i dwór, gm. Kamionka Strumiłowa,…

Readmore..

„Oszmiańskie historie”

„Oszmiańskie historie”

/ Dom Spółdzielni Spożywców „Społem” w Holszanach zbudowany w 1922 r. staraniem Pawła Wojnickiego. Foto: zbiory ks. Mariana Wojnickiego Powiat oszmiański za czasów Rzeczypospolitej Obojga Narodów był największym z powiatów…

Readmore..

Mjr Feliks Jaworski.  Zapomniany bohater wojny polsko-bolszewickiej  1918-1920

Mjr Feliks Jaworski. Zapomniany bohater wojny polsko-bolszewickiej 1918-1920

W południe 16 sierpnia 1920 roku do Radzynia wkroczyła jazda majora Feliksa Jaworskiego, wyzwalając miasto spod władzy bolszewików, wypierając jednostki Grupy Mozyrskiej w kierunku Łukowa i Mordów. Po drodze w…

Readmore..

PRZEMILCZANA ZBRODNIA LUDOBÓJSTWA

PRZEMILCZANA ZBRODNIA LUDOBÓJSTWA

Z dr Lucyną Kulińską rozmawiał Janusz Paluch "Rozmowy o Kresach i nie tylko" Kraków 2010 Małe wydawnictwo. Wywiad przeprowadzony w kwietniu 2008 roku. Na temat zbrodni nacjonalistów ukraińskich na Polakach…

Readmore..

Wspomnienia Mikołaja Zubika  cz. III – bitwa pod Lenino

Wspomnienia Mikołaja Zubika cz. III – bitwa pod Lenino

/ źródło zdjęcia: Mikołaj Zubik Po czasie w głodzie i chłodzie przed zachodem słońca pociąg zatrzymał się na polach Baszkirii, gdzie nas wyładowano. Poszczególne kompanie ruszyły pieszo po zasypanych śniegiem…

Readmore..

Ze wschodniej rubieży Wołynia na zachód. Wspomnienia partyzanta OP. „Bomby”

Ze wschodniej rubieży Wołynia na zachód. Wspomnienia partyzanta OP. „Bomby”

/ Kpt. Władysław Kochański „Bomba” 8 lipca 1943 r. Inspektor rówieński Armii Krajowej, kpt. Tadeusz Klimowski ps. "Ostoja" skierował w rejon Kostopola kapitana Władysława Kochańskiego ps. "Bomba" vel "Wujek" z…

Readmore..

Moje Kresy – Alfred Michalak  cz.4

Moje Kresy – Alfred Michalak cz.4

/Brzeg 1950 Szkoła Zawodowa ul.Młynarska,Alfred ze szkolnym zespołem ludowym Ostateczne i całkowite oczyszczenie Lwowa z Niemców nastąpiło w nocy z 27 na 28 lipca, ale już bez udziału żołnierzy Armii…

Readmore..

Skąd nasz ród?  „Jarosławska Księga Kresowian.

Skąd nasz ród? „Jarosławska Księga Kresowian.

 Kilka dni temu postanowiłem trochę pobuszować w internecie w poszukiwaniu wspomnień Kresowian, których jeszcze nie czytałem. Ku mojemu zaskoczeniu natrafiłem na "Jarosławską Księgę Kresowian". Muszę się przyznać, że nie miałem…

Readmore..

Opowieść o Erneście Malinowskim patriocie, projektancie i budowniczym Centralnej Kolei Transandyjskiej

Opowieść o Erneście Malinowskim patriocie, projektancie i budowniczym Centralnej Kolei Transandyjskiej

/ Ernest Malinowski, ok. 1890 r.autor nieznany Fotografia peruwiańska Kresy I Rzeczypospolitej sięgały dzisiejszych ziem Ukrainy, Białorusi i Litwy. Miały dla Polski olbrzymią wartość nie tylko obronną, ale przede wszystkim…

Readmore..

Kresy II RP za pierwszego Sowieta

Kresy II RP za pierwszego Sowieta

Pierwsza okupacja sowiecka, trwająca pomiędzy wrześniem 1939 a czerwcem 1941 roku, była wynikiem tajnego, zawartego na krótko przed hitlerowskim najazdem na Polskę układu Ribbentrop-Mołotow oraz późniejszych roboczych uzgodnień między okupantami…

Readmore..

HUCPA KU CZCI BANDERY

HUCPA KU CZCI BANDERY

Nacjonaliści ukraińscy marszami fetowali 110. rocznicę urodzin przywódcy ruchu Stepana Bandery. W dwóch marszach w Kijowie zorganizowanych przez nacjonalistyczne partie Swobodę i Korpus Narodowy wzięło udział kilka tysięcy osób. Uczestnicy,…

Readmore..

Gdy umiłowanie Rzeczypospolitej i historii jest fikcją

/ Orleta Przemyskie

Miejscowość Zadwórze, pamiętna rzezią Orląt polskich w 1920 roku, leży we wschodniej połaci Małopolski, na wschód od Lwowa, w pobliżu Glinian.

Parafię rzymsko-katolicką w Glinianach założył król Władysław Jagiełło w roku 1397. Gliniany już wówczas przemienione za sprawą wojewody sandomierskiego Jana Tarnowskiego na miasto, były siedzibą starostów. Rok 1411 jest pamiętny dla Glinian odbytym tam przez króla Władysława Jagiełłę zjazdem z litewskim księciem Witoldem. Było to po bitwie pod Grunwaldem, kiedy to we Lwowie zgromadzono wielką masę jeńca i sztandarów krzyżackich.

Tędy szły hordy tatarskie, kozackie i wołoskie, na Lwów i zachód. Przemarsze te dzikich tłumów zbrojnych stanowiły katastrofę prawdziwą. Pożoga, mord, spustoszenie znaczyły ślady tej ludzkiej strasznej szarańczy. Za rządów królów naszych Jana Kazimierza, Michała Wiśniowieckiego i Jana Sobieskiego hordy ze wschodu często zagrażały od tej strony Rzeczypospolitej. Rok 1649 przyniósł tym równinom odwiedziny króla Jana Kazimierza, który jako wódz, osobiście - po wyprawie ks. Dominika Zasławskiego -  tutaj odbył rewję armji, śpieszącej na odsiecz Zbarażowi.

W sześć lat później nowa wojna nawiedziła tę okolicę, wojna z Chmielnickim i rosyjskim generałem Bulurlinem.

W latach tych Polska właśnie na polach pod Glinianami i Zadwórzem złożyła najbardziej dobitne dowody prawdy dziejowej, iż jest przedmurzem chrześcijaństwa. To też w pobliżu jego, na terenie, tylekroć pustoszonym i obracanym w perzynę, widnieją liczne kurhany i mogiły, a w nich spoczęło już bardzo wielu bohaterów kresowych, ofiarnie broniących w ciągu długich wieków umiłowanej przez się Ojczyzny.

Tam to, w pobliżu Lwowa, stanęła ochotnicza młodzież nasza, kwiat inteligencji, w dniu 17 sierpnia 1920 r. przeciw dziesięciokrotnie silniejszemu najeźdźcy, tam zmagała się  pod dowództwem majora Bolesława Zajączkowskiego z czernią bolszewickiej konnej hordy Budionnego, broniła się nieugięta, ociekająca krwią....broniła się nadaremnie..Przemoc zwyciężyła...strugi krwi zlewały pola prastarej Piastów Dzielnicy.

 

/ Zadwórze 2020

/ Zadwórze - Przemysl 2020

Tam, wśród rozległych niw  Zadwórza, wyrosły nad popiołami prawych synów Ojczyzny trzy kurhany mogilne, cel corocznej pielgrzymki Lwowa.

I jak corocznie, tak i w tym roku naród polski złoży hołd Bohaterom Zadwórzańskim u stóp mogiły ich na pamiętnem dla całej Rzeczypospolitej pobojowisku –

poseł brygadjer Czesław Mączyński, prezes Małopolskiej Straży Obywatelskiej zwracał się do Społeczeństwa Polskiego w 1927 roku.

 

Stowarzyszenie Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu im. Ks. Bronisława Mireckiego zaprasza 22 sierpnia 2020r pod pomnik  „Orląt Przemyskich” do złożenia hołdu Bohaterom Zadwórzańskim, “Orlętom Lwowskim “. Spod pomnika wystartuje  honorowy VIII Zadwórzański Rajd Rowerowy do Zadwórza k/Ustrzyk Dolnych - Stanisław Szarzyński, prezes stowarzyszenia zaprosił na uroczystości  poświęcone pamięci 100. rocznicy bitwy “Orląt Lwowskich “ z bolszewicką konnicą Siemiona Budionnego pod  Zadwórzem k/Lwowa.

Organizowana przez prezesa Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu XVIII (osiemnasta) pielgrzymka do Zadwórza k/Lwowa odbyła się, mimo braku zgody “przyjacielsko” nastawionych sąsiadów Ukraińców na  przekroczenie granicy.

 

/ Zadwórze - Przemysl 2020

Pielgrzymka członków i sympatyków Stowarzyszenia Pamięci Polskich Termopil i Kresów w Przemyślu ruszyła bieszczadzką trasą do miejscowości Zadwórze k/Ustrzyk. Mszę św. w Jasieniu (sanktuarium Polaków przesiedlonych z Kresów RP) odprawił ks. prał. Stanisław Czenczek, wice oficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu, duszpasterz harcerzy i kapelan stowarzyszenia.

To już drugie upamiętnienie w Przemyślu Polskich Termopil w roku 2020.

16 sierpnia 2020 r po Mszy Św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Krzysztofa Chudzio w Archikatedrze Przemyskiej, pod pomnik „Orląt Przemyskich” przybyli chętni do udziału w  Zadwórzańskim Rajdzie Rowerowym Pamięci Bohaterów „Polskich Termopil”. Do uczestnictwa w rajdzie zapraszamy wszystkich chętnych rowerzystów mieszkańców Przemyśla- pisał Stanisław Szarzyński. Start honorowy nastąpił przy skrzyżowaniu ul. Zadwórzańskiej z Aleją Wolności przy moście „Brama Przemyska” ( w miejscu planowanej budowy pomnika „Legionów Polskich i Bohaterów Polskich Termopil”). Zakończenie rajdu odbyło się przy ognisku przy dolnej stacji wyciągu narciarskiego, chętni skorzystali z przejażdżki wyciągiem narciarskim.

Jak to się dzieje, że za moje pieniądze przekazywane przez  Piotra Glińskiego,  Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego licznym instytucjom rządowym, samorządowym, setkom  stowarzyszeń i fundacji nie udało się godnie uczcić 100.rocznicy Polskich Termopil pod Zadwórzem, bitwy wpisującej się w obronę w 1920 roku Odzyskanej po latach zaborów Niepodległości Rzeczypospolitej?

Komu czy czemu zawdzięczamy o wiele skromniejsze niż w Przemyślu uroczystości 17 sierpnia w Warszawie? Dlaczego instytucje państwowe, fundacje i media nie poinformowały o nich?

Nie było na tych uroczystościach członków rozlicznych stowarzyszeń, założonych kiedyś w celu zachowania i przekazywania pamięci o naszych przodkach walczących o dumną, mądrą, wolną Rzeczypospolitą. Tamta misja jest celowo niszczona przez obecne władze stowarzyszeń.  

Może czas zmienić nazwy niektórych stowarzyszeń , skoro ich “umiłowanie”  Rzeczypospolitej i  historii jest fikcją  a przynależność do stowarzyszenia czy fundacji służy wyłącznie zdobywaniu kolejnych synekur.

Nie mam zaufania do ich pracy  w zarządach państwowych  instytucjach jak media czy Poczta Polska skoro nie podołali statutowym celom stowarzyszeń. Dlaczego nie ma kontroli wydatkowania publicznych pieniędzy zgodnie z interesem narodu i państwa polskiego, politycy rządowi i samorządowi oraz powoływane przez nich fundacje nie operują swoimi prywatnymi finansami tylko naszymi wspólnymi. Czy ktokolwiek sprawdza  zgodność działań powoływanych instytucji i stowarzyszeń z ich statutem?

Może posłuchajmy jaki pomysł na uczczenie siódmej rocznicy Polskich Termopil pod Zadwórzem miał poseł, brygadier Czesław Mączyński w 1927 roku:

Komitet, zawiązany z ramienia Małopolskiej Straży Obywatelskiej:

  1. stworzył już fundusz stypendyjny dla sierót i fundusz zapomogowy dla wdów po poległych pod Zadwórzem, oraz ma na celu
  2. postawić pomnik na kurhanie zadwórzańskim.

W tym celu Małopolska Straż Obywatelska przystępuje i tym razem do karnego wykonania swej misji i w tym roku organizuje uroczystość uczczenia poległych Rycerzy, apelując na wstępie pracy swej do ogółu społeczeństwa o zakup listków do wieńców, które złożone zostaną w czasie pielgrzymki na kurhanie w Zadwórzu. Te listki będą wyrazem hołdu Polski i wszystkich jej obywateli, w których tylko biją ofiarne serca polskie.  

Dlatego M S. O. rozsyła odezwy wraz z 25 listkami do wieńca z prośbą o podpisanie takowych wśród znajomych, krewnych i patrjotycznego społeczeństwa, zebranie kwot 10-groszowych za każdy listek, a następnie zwrócenie podpisanych listków. pod adresem M. S. O. i wysłanie gotówki za pomocą załączonego do odezwy czeku.

Listki będą wplecione do wieńców i złożone na kurhanie zadwórzańskim.  Gorąco prosimy wszystkich, do których ten apel dojdzie, ażeby solidarnie przyłączyli się do naszej akcji, ażeby nie poskąpili grosza na cel wybudowania na kurhanie w Zadwórzu pomnika, który po wieki utrwali w pamięci narodu Czyn Bohaterów i drogowskazem stanie się i ewangelją życia przyszłych pokoleń.

Obowiązkiem narodu o tak wspaniałej tradycji dziejowej, jak polski, jest czcić bohaterstwo najofiarniejszych swych żołnierzy.

Bożena Ratter