Dzisiaj jest: 12 Listopad 2019        Imieniny: Renata, Witold, Konrad
Bez Kresów nie ma Polski.

Bez Kresów nie ma Polski.

SPRAWOZDANIA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO we LWOWIE pod redakcją PRZEMYSŁAWA DĄBKOWSKIEGO sekretarza generalnegoRocznik VI - 1926 Zeszyt 2 NAKŁADEM TOWARZYSTWA NAUKOWEGO Z DRUKARNI ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH we LWOWIE pod zarządem Józefa…

Readmore..

Znaki na niebie i inne cuda

Znaki na niebie i inne cuda

„Dermanka w gminie Ludwipol, rodzinna miejscowość Antoniny Woźniak, leżała na lewym brzegu rzeki Słucz, 3 km od granicy polsko-sowieckiej. Na Wołyniu był wtedy jeszcze względny spokój, który w niewielkim stopniu…

Readmore..

Kresowianie bastionem walki o prawa większości w Polsce...??? - cz.1

Kresowianie bastionem walki o prawa większości w Polsce...??? - cz.1

Brak od ponad 70 lat oczekiwanej przez kresowe środowiska ustawy ustanawiającej 11 lipca jako symboliczny dla całych Kresów "Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Męczeństwa i Ludobójstwa Kresowian", odchyla wahadło zegara historii…

Readmore..

Pamiętnik kpt. Mariana Strzetelskiego. C.d. 3

Pamiętnik kpt. Mariana Strzetelskiego. C.d. 3

/ Fotp: Jednoroczny kurs w szkole Ochotników w 11 Baonie Pionierów (Saperów) w Pradze Czeskiej w latach 1899/1900. Stoją od lewej – tytularny Feldfebel Marian Strzetelski (bez czapki), Josef Ignac,…

Readmore..

Moje Kresy  Michał Raczyński cz.1

Moje Kresy Michał Raczyński cz.1

Statystyczny, przeciętny Polak bez żadnego wysiłku myślowego jest w stanie podać liczne przykłady bohaterskiej postawy polskiego żołnierza w czasie ostatniej wojny światowej. Przytoczy bohaterstwo Westerplatte i obrońców Warszawy, opowie o…

Readmore..

KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA LISTOPAD 1944

KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA LISTOPAD 1944

1 listopada (Wszystkich Świętych) 1944 roku: We wsi Gontowa – Milno pow. Zborów Ukraińcy zamordowali 2 Polaków: „Rożek Jan i Zaleski Paweł - zastrzelony na posterunku” (Adolf Głowacki: "Milno –…

Readmore..

SEJM: Czy będzie Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej?

SEJM: Czy będzie Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej?

Inauguracyjne posiedzenia każdej z izb parlamentu muszą się odbyć najpóźniej 12 listopada ale już dzisiaj Kresowianie i Miłośnicy Kresów z Ruchu Społecznego Porozumienie Pokoleń Kresowych zastanawiają się nad kontynuacją w…

Readmore..

Zaproszenie na Wystawę  „Podróż Nadziei....”

Zaproszenie na Wystawę „Podróż Nadziei....”

Wystawa „Podróż Nadziei: Polskie dzieci z Pahiatua, Nowa Zelandia 1944-2019” będzie dostępna dla publiczności na Krakowskim Przedmieściu 64 w Warszawie w dniach 31 października - 17 listopada. Wystawa organizowana jest…

Readmore..

Film „Kresy” wyświetlono  w Gryfinie

Film „Kresy” wyświetlono w Gryfinie

Czwartkowe ( 24 października o godz. 17.00 ) spotkanie w gryfińskim Kinie z okazji prezentacji filmu ,,Kresy’’ pokazało, że warto je w Gryfinie organizować. Ogólnie pojęta tematyka kresowa przebija się,…

Readmore..

Umarłym daj wieczny pokój i światłość wiekuistą za to, że na swój sposób kochali ową ziemię

Umarłym daj wieczny pokój i światłość wiekuistą za to, że na swój sposób kochali ową ziemię

Obecność blisko miliona mieszkających i pracujących nad Wisłą Ukraińców wyznacza początek końca Polski monoetnicznej –napisał Marek Rabij w Tygodniku Powszechnym. Tak bezkrytycznie fałszywa teza jest efektem celowej propagandy prowadzonej przez…

Readmore..

Dziękuję za wyrazy współczucia i dzielenie smutku.

Dziękuję za wyrazy współczucia i dzielenie smutku.

Jeszcze nie tak dawno dzieliliście mój smutek z powodu odejścia do Domu Pana mojej mamy a dzisiaj pomagacie mi znieść ciężar kolejnej straty jaką jest nagła śmierć mojego syna Adama.…

Readmore..

Listopadowy  numer KSI (11/19) wydany

Listopadowy numer KSI (11/19) wydany

W listopadowej gazecie m.in.: KONKURS FPPnW: OPOWIEDZ MI O POLSCE – MOJA NIEPODLEGŁA 2019Pokażcie jak przeżywacie święto niepodległości, jak wiele dla Was, Waszych bliskich, znaczy Polska. Uchwyćcie w obiektywach obchody…

Readmore..

Z KRESÓW DO WROCŁAWIA – MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA Z PODKAMIENIA

/ 1-obraz M.B. Różańcowej

Tym razem zapraszam w odwiedziny do Maryi z Podkamienia. Odwiedziłam już nie po raz pierwszy kościół ojców Dominikanów pod wezwaniem św. Wojciecha w centrum Wrocławia, przy placu Dominikańskim.
Obraz M.B. z Podkamienia  ma swoją kaplicę w tym monumentalnym kościele.

Patrzyłam na ten wizerunek Mamy Bożej z Dzieciątkiem i rozmyślałam o historii tego obrazu, o losach, które wcale nie były łatwe. Maryja patrzyła przez stulecia na sceny wzniosłe, na ludzi ważnych i wspaniałych, ale także widziała sceny mrożące krew w żyłach i ludzi, okrutnych morderców.
Zacznę od pierwowzoru. Ten obraz jest kopią wizerunku M.B. Śnieżnej z Rzymu. Dlaczego nazywamy Ją Śnieżną? Wyjaśnia to legenda. Otóż Maryja ukazała się Janowi, przepowiadając spełnienie jego pragnień- będzie miał potomka. W zamian oczekiwała wybudowania świątyni w miejscu, którego znakiem będzie śnieg. I tak właśnie w upalny dzień 5 sierpnia 352 roku Rzymianie ujrzeli znak- na wzgórze Eskwilin spadł śnieg- oczekiwany znak, gdzie wkrótce wybudowano świątynię Matki Bożej Śnieżnej.

/ 2-MB Śnieżna

Wkrótce kult cudownego obrazu rozprzestrzenił się szeroko, co nie dziwi, gdyż w Rzymie, gdzie szczególnie czci się ten wizerunek nosi on wezwanie: Salus Populi Romani- czyli Ocalenie Ludu Rzymskiego. Powstało wiele kopii cudownego obrazu, między innymi ten nasz z Podkamienia.
Czyż więc możemy się dziwić, że na Kresach naszej Ojczyzny otaczany był on wielkim poważaniem? Modlono się przed nim: Matko Boża, ocalałaś wielokrotnie lud rzymski, ocal, błagam, również nasz lud.
Wielowiekowa historia obrazu Matki Bożej Różańcowej związana jest z Podkamieniem, miasteczkiem na pograniczu dawnych województw: tarnopolskiego, lwowskiego i wołyńskiego.

3- Podkamień-na wotywnym obrazku we wrocławskim kościele

W tym miejscu w XIII wieku osiedlili się oo. Dominikanie. W roku 1245 postawili oni na najwyższym wzniesieniu Podkamienia krzyż, zbudowali kapliczkę, a całą górę nazwali „Świętą Górą Różańcową”. Niedługo tu wytrwali – zginęli śmiercią męczeńską podczas jednego z napadów Tatarów. Ponownie powrócili na „Górę Różańcową” w 1464 roku i wznieśli tam murowany klasztor i kościół. Niestety w 1519 roku horda tatarska znów zrównała z ziemią to święte miejsce. Dominikanie byli jednak uparci- po raz kolejny przystąpiono do odbudowy kościoła i klasztoru. Szczególnej pomocy w tych pracach udzieliła rodzina Sobieskich z pobliskich Podhorzec, w tym także król Jan III Sobieski, który zamierzał uczynić z Podkamienia „drugą Częstochowę”. Uroczystej konsekracji świątyni dokonano 15 maja 1695 roku.
 Od tego czasu sława obrazu Podkamieńskiej Pani coraz bardziej rosła. Rozpoczęto więc starania o koronację. Złote korony, poświęcone przez papieża Benendykta XIII, przywiózł z Rzymu Michał Potocki, wojewoda wołyński. Aktu koronacji dokonał biskup łucki Stefan Rupniewski w asyście trzech biskupów obrządku łacińskiego i grecko-katolickiego. Obecne były przy tym różne formacje wojskowe, liczni pielgrzymi, magnaci z dworami oraz delegacje cechów, rzesze szlachty, mieszczan i ludu wiejskiego, łącznie kilkaset tysięcy wiernych. Ta najwspanialsza przed rozbiorami Polski uroczystość trwała 8 dni, a miała miejsce 15 sierpnia 1727 roku. Kronikarze podają, że miało wówczas miejsce niezwykłe zjawisko: przed zachodem słońca wokół klasztornego wzgórza ukazała się świetlna korona.
Tyle mówi dawna historia. No cóż- przepych, złote korony, koronacje…- według mnie nie tego potrzebuje Maryja, to moje zdanie i nie wyprę się tej opinii. Wolę piękno najprostszego obrazu niż złote sukienki i korony ukrywające kunszt malarza i zasłaniające święte postacie.
Zresztą to złoto stało się potem przekleństwem obrazu- rabowano je, nie szanując cudowności obrazu.  

Teraz kilka słów o nowszej historii obrazu, a także ludzi z nim związanych.
W Podkamieniu podczas II wojny światowej miał miejsce ogromny dramat. 12 marca 1944 r. siepacze z SS-Galizien i pomagające im bojówki Ukraińskiej Powstańczej Armii wdarli się do klasztoru, w którym schronili się okoliczni mieszkańcy. Zamordowali dominikanów i ok. 250 osób, w tym kobiety i dzieci. Obraz był więc świadkiem rzezi wołyńskiej, która objęła wtedy wiele miejscowości.
O. Józef Burda, dominikanin, uratował obraz. Cudowny wizerunek trafił najpierw do dominikanów we Lwowie, a następnie w 1959 r. do Wrocławia. Kult ożył: tutaj także zaczęli zjeżdżać czciciele Maryi, którzy mieszkali w okolicach Podkamienia. Ufundowano nowe korony, sukienki i berło. Maryja odbiera tu szczególną cześć do dziś: poprzez nabożeństwa i osobisty kult.

4- obraz w kościele

Podobnie jak kiedyś, ludzie modlą się przed obrazem o ocalenie ludu polskiego, a także zanoszą inne, osobiste prośby. Matka Boża Różańcowa z Podkamienia stała się również  patronką przesiedleńców z Kresów i ich potomków. Teraz spotykają się ze Świętą Panienką w kościele ojców Dominikanów, którzy opiekują się Nią jak to od wieków bywało.


5 kościół Dominikanów p.w. św. Wojciecha

W kościele są tablice upamiętniające ważne wydarzenia- również ta, która mówi o rzezi wołyńskiej w Podkamieniu i okolicach.


6-tablica upamiętniająca ofiary zbrodni w Podkamieniu

Kościół  Dominikański i pomieszczenia zakonne to ważne miejsce na mapie Wrocławia- zarówno dla potomków Kresowian, jak i dla Ormian, gdyż często tam goszczą, a za kościołem  stoi ormiański chaczkar, gdzie gromadzą się ci co przybyli z Armenii, jak i ich potomkowie. ]


7- tablica upamiętniająca Ormian w Turcji i w Polsce- ofiary zbrodni

Kościół św. Wojciecha mieści się w ruchliwym punkcie miasta, przy sporej galerii handlowej, odwiedzanej codziennie przez tysiące ludzi. Warto się rozejrzeć wkoło i wstąpić do tego kościoła.


8-kościół przegląda się w szybach Galerii Dominikańskiej. Zdjęcia własne.

Opracowując temat korzystałam ze stron:

http://viaaddeum.pl/sztuka-sakralna/cudowne-obrazy-matki-boej/7205-2016-10-27-20-28-33
http://www.pch24.pl/wroclawskie-madonny-kresowe,54136,i.html#ixzz5qdWhVxFg