Dzisiaj jest: 18 Sierpień 2019        Imieniny: Helena, Ilona, Bogusław
płk prof. Władysław FILAR odszedł na Wieczną Wartę

płk prof. Władysław FILAR odszedł na Wieczną Wartę

Władysław FILAR, przed powstaniem 27. WDP AK, od 14 grudnia 1943 na rozkaz konspiracji podjął służbę w złożonym z Polaków 107 batalionie Schutzmannschaft, stacjonującym w niemieckich koszarach w Maciejowie, przeniesionym…

Readmore..

ŻYDOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE ABRAHAMA GANCWAJCHA. HISTORIA. ZAGŁADA POLAKÓW I ŻYDÓW WE LWOWIE

ŻYDOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE ABRAHAMA GANCWAJCHA. HISTORIA. ZAGŁADA POLAKÓW I ŻYDÓW WE LWOWIE

/ Więzienie „Brygidki” (Klasztor św. Brygidy), Lwów - 1941 rok. lwowskie - Fotopolska Bezpośrednio po wkroczeniu Niemców do Lwowa po 22 czerwca 1941 roku błyskawicznie utworzona policja ukraińska z batalionem…

Readmore..

„Łączy nas Wilno”, czyli II Światowy Zjazd Wilniuków

„Łączy nas Wilno”, czyli II Światowy Zjazd Wilniuków

/ Wystawa „Co kryły walizki repatriantów?” podczas I Światowego Zjazdu Wilniuków przypomniała o losach ludzi, którzy z różnych względów musieli opuścić rodzinne miasto Fot. Marian Paluszkiewicz Poniżej publikujemy materiał nadesłany…

Readmore..

Atamania UPA 2

Atamania UPA 2

/ d-ca batalionu Nachtigall Roman Szuchewycz Obecnie politykierzy w Polsce usiłują zataić i zafałszować działalność OUN - UPA oraz nie ujawniać ich współpracy z hitlerowskim Niemcami - hitlerowskim faszyzmem.Wiedza o…

Readmore..

IX Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich  - Świątniki 2019

IX Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wołyńskiej i Kresów Wschodnich - Świątniki 2019

/ Uczestnicy VIII ubiegłorocznego międzynarodowego spotkania Tradycyjnie w drugi weekend września we wsi Świątniki gm. Sobótka, u stóp góry Ślęza, odbędą się dwudniowe uroczystości i spotkanie kresowian niemal z całej…

Readmore..

Banderowiec kopnął krzyż i  rozwalił świeży grób  męczenników z Dominopola

Banderowiec kopnął krzyż i rozwalił świeży grób męczenników z Dominopola

/ Zdjęcie: Lucyna Schiesler z d. Różycka 19 lipca 2011 r. w miejscowości Gościm na Ziemi Lubuskiej wraz z dziećmi i wnukami. Teraz i w tych godzinach nocnych właśnie 76…

Readmore..

100. rocznica zakończenia wojny polsko - ukraińskiej

100. rocznica zakończenia wojny polsko - ukraińskiej

/ Naczelna komenda obrony Lwowa w 1918 roku fot. Wikimedia Commons. Polacy na tym terenie przez siedem pokoleń marzyli i walczyli o odrodzenie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 1 listopada 1918 r. przedstawiciele…

Readmore..

Największa banderowska zbrodnia w Bieszczadach

Największa banderowska zbrodnia w Bieszczadach

O tej zbrodni nie ma wzmianki nawet w monografii Szczepana Siekierki, Henryka Komańskiego i Krzysztofa Bulzackiego „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939 – 1947” wydanej…

Readmore..

CZERWCOWE EGZEKUCJE W LWOWSKICH WIĘZIENIACH

CZERWCOWE EGZEKUCJE W LWOWSKICH WIĘZIENIACH

/ Zwłoki ofiar na podwórzu więzienia przy ul. Łąckiego By nieznany - ÖNB, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30102968 O wojnie niemiecko-bolszewickiej dowiedział się Lwów wczesnym rankiem w niedzielę, 22 czerwca 1941 roku,…

Readmore..

Wspólna historia Polaków  i Czechów z Wołynia

Wspólna historia Polaków i Czechów z Wołynia

Ukazało się wiele publikacji o pięknej symbiozie współżycia wielu narodowości na Wołyniu. Dziś takiego Wołynia już ponad 70 lat niema. Czesi podobnie jak Polacy pamiętają nie tylko okres rozkwitu ,…

Readmore..

SZCZECIN 11.07.2019. OFIARY BEZ GROBÓW  WOŁAJĄ O PAMIĘĆ

SZCZECIN 11.07.2019. OFIARY BEZ GROBÓW WOŁAJĄ O PAMIĘĆ

Po raz kolejny w Szczecinie odbyły się uroczystości upamiętniające 11 lipca 1943 roku - apogeum ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z pod znaku OUN i UPA w latach 1939 –…

Readmore..

Kibice z całej Polski ponownie wesprą dzieci na kresach !

Kibice z całej Polski ponownie wesprą dzieci na kresach !

Już po raz kolejny Ogólnopolskie Stowarzyszenie Polscy Kibice dla Kresowiaków organizuje zbiórkę przyborów szkolnych dla polskich dzieci na dawnych ziemiach II Rzeczpospolitej.Po udanych wyjazdach do Lwowa oraz Wilna w ubiegłych…

Readmore..

Poroszenko i Duda kreatorami nowej historii Polski w świetle wyroku TK dotyczącego ustawy o IPN? Czy tak naprawdę ten wyrok zamyka sprawę…???

Prezydent: wierzę w mądry wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie noweli ustawy o IPN. Źródło tvn24.pl

Po trwających od lutego 2018r. „badaniach” zgodności Ustawy o IPN z Konstytucją którą prezydent Duda po podpisaniu skierował do Trybunału Konstytucyjnego (info TVN24 z dnia 6 lutego 2018), dopiero 17 stycznia 2019r  ogłoszono w tej sprawie wyrok. TK po trwających blisko rok pracach na niejawnym posiedzeniu uznał, że zapisy o „ukraińskich nacjonalistach” i „Małopolsce Wschodniej” nie są zgodne z konstytucją.

Przyjrzyjmy się dokładniej Ustawie o IPN w której rzeczone zapisy „wyjęte z frazy” tak mocno wzbudziły „czujność” prezydenta że musiał zwrócić się z tym aż do TK. Tekst ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r znajduje się W DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 lutego 2018 r. pod poz. 369 a „sporne” zapisy które wyróżniłem kolorem to:

Art. 1. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:                                               

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.:

– zbrodni nazistowskich,

– zbrodni komunistycznych,

– zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką,

– innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne,”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego;”;

2) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:

„Art. 2a. Zbrodniami ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką, w rozumieniu ustawy, są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925–1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności. Zbrodnią ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką jest również udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach II Rzeczypospolitej na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej.”;

Po niespełna rocznych badaniach ustawy w TK okazało się, że zapis ustawy nie jest zgodny z poniższymi artykułami ustawy zasadniczej na które w swoim wyroku powołał się Trybunał Konstytucyjny. 

Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 42.

Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego

Co ma piernik do wiatraka i konia z rzędem temu kto znajdzie jakiś związek o którym mówi Trybunał Konstytucyjny:

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Julia Przyłębska – przewodniczący
Grzegorz Jędrejek|
Zbigniew Jędrzejewski
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki – sprawozdawca,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 stycznia 2019 r., wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zbadanie zgodności ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. poz. 369):

a)  w zakresie dodanego do ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575, ze zm.) art. 55a, z art. 2 oraz art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b)  w zakresie dodanych do powołanej wyżej ustawy z 18 grudnia 1998 r. art. 1 pkt 1 lit. a tiret trzecie, w części obejmującej wyrazy „ukraińskich nacjonalistów i”, oraz art. 2a, w części obejmującej wyrazy „ukraińskich nacjonalistów” oraz „i Małopolski Wschodniej”, z art. 2 oraz art. 42 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji,

o r z e k a:

1 pkt 1 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2032 i 2529), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. poz. 369), w części obejmującej wyrazy „ukraińskich nacjonalistów i”, jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadą określoności przepisów prawa oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

 Art. 2a ustawy z 18 grudnia 1998 r. powołanej w punkcie 1, dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 2018 r. powołanej w punkcie 1:

a) w części obejmującej wyrazy: „ukraińskich nacjonalistów i” oraz „przez ukraińskich nacjonalistów” w zdaniu pierwszym,

b) w części obejmującej wyrazy: „ukraińskich nacjonalistów i” oraz „i Małopolski Wschodniej” w zdaniu drugim

jest niezgodny z wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadą określoności przepisów prawa oraz z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Ustawa z kwestionowanymi przez Dudę zapisami weszła w życie i zaczęła obowiązywać od 1 marca roku 2018 ale nie na długo. Po burzy jaka rozpętała się w Jerozolimie i Waszyngtonie,  sejm postanowił  nieco „pogmerać” w raz już podjętej ustawie (możemy jedynie spekulować na ile rzeczone „gmeranie” było spowodowane „zadaniowaniem” Polski przez Izrael i USA a na ile własną inicjatywą parlamentu), bo już w czerwcu 2018, podczas kolejnej burzy mózgów jaka rozpętała się w sejmie i mediach, w ekspresowym tempie przegłosowano nowelizację ustawy o IPN z której usunięto Art.55a oraz 55b. Ustawa ukazała się w DZIENNIKU USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w dniu 2 lipca 2018 pod pozycją 1277.

Jest więc to najnowsza na ówczesną chwilę ustawa, która w mojej ocenie czyni bezprzedmiotowym pytanie Dudy o zgodność z konstytucją dotyczące niestety przestarzałej już ustawy. Dziwnym jest fakt, że wiedząc o pytaniu Dudy o zgodność ustawy z konstytucją skierowanym do TK w lutym, nikt nie uwzględnił wątpliwości prezydenta podczas czerwcowego „gmerania” w tej ustawie. Dziwne te, że TK nadal ciężko pracował nad nieaktualną już ustawą.

Ale jest jeszcze jeden Dziennik Ustaw tym razem z dnia 24 października 2018 r. w którym pod pozycją 2032 opublikowano OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W październikowej ustawie również istnieje zapis w sprawie którego Duda zwracał się już w lutym do TK żeby orzekł o zgodności z konstytucją kwestionowanych zapisów o ukraińskim nacjonalizmie i Małopolsce Wschodniej. W żadnym z przytoczonych dokumentów które bez problemu znajdziemy w sieci, nie znalazłem podważenia Art. 55 ustawy który mówi:

Art. 55. Kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza zbrodniom, o których mowa w art. 1 pkt 1, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 3. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości.

Oznacza to, że próba usunięcia z ustawy o IPN zapisu o penalizacji okazała się próbą mało skuteczną choć niezmiernie kosztowną, bo TK badał przestarzałą a więc nieważną ustawę.

Ten swoisty „Kogel-mogel” jaki ucierano podczas nowelizowania ustawy o IPN sprawia wrażenie, że nikt już -łącznie z prezydentem i TK- nie panuje nad gorączkowymi nowelizacjami które de facto nic a nic, łącznie z nowym wyrokiem do bardzo starej ustawy nie zmieniają jeżeli chodzi o „ukraińskich nacjonalistów” czy Małopolskę Wschodnią”.  Najnowsze obwieszczenie w sprawie ustawy o IPN jak i opublikowana ustawa w czerwcu zamyka sprawę wyroku TK (moim zdaniem powinna ale mogę się mylić), bo raz jeszcze powtórzę, że w mojej ocenie prawie roczna praca TK na koszt podatnika poszła jak para w przysłowiowy gwizdek i niczego nie zmienia.

Czy to kompromituje parlament i Trybunał Konstytucyjny? Na pewno tak bo bez względu na to jak prawnicy zinterpretują zaistniałą „reanimację” nieważnej ustawy, co bardziej wnikliwi obserwatorzy zakręcania prawa w kłębku absurdu mają już wyrobiony swój pogląd na to, że ten chaos poza kompromitacja prezydenta i TK zakończył się niczym.  Zresztą nie ma instytucji która jest władna podważyć wyrok TK i ten absurd zawiśnie w panteonie politycznej głupoty.

Niejasne dla mnie są intencje Pana Dudy który nie wiedzieć czemu zakwestionował wielomilionowej populacji Polaków wywodzącej się z Małopolski Polskiej ich wielopokoleniową więź z małymi ojczyznami pozostawionymi właśnie w Małopolsce Wschodniej. To skandal żeby prezydent mojego kraju poddawał w wątpliwość nazwy regionów Polskiego Dziedzictwa Narodowego, t.j. dawnych ziemi Rzeczypospolitej Polskiej. Już raz Stalin pozbawił mieszkańców Kresów ich małych ojczyzn i nie pojmuję dlaczego obecny prezydent RP robi to po raz wtóry. Nie takie zmiany zapowiadał Duda w swojej wyborczej kampanii którą wygrał mi.in. dzięki KRESOWIANOM. Czy dzisiaj tak ma wyglądać podziękowanie za oddany na prezydenta głos?

Przecież całego zamieszania z „Małopolską Wschodnią” nie da scedować na TK który jest ubezwłasnowolnionym wykonawcą poleceń rządzącej partii. Winę za to ponosi prezydent który stanął okrakiem nad nowelizacją ustawy o IPN a tak się nie da, bo widzi to ok. 8mln. populacja Kresowian w Polsce a to dość spory i ważny dla każdego kandydata elektorat. Nie da się okrakiem czyli Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.

Kresowianie oczekują od prezydenta RP czegoś więc, zdecydowanie więcej niż widok prezydenta uznającego roszczeniowe żądania swojego odpowiednika zza Buga. Tak, to było wyraźne żądanie Poroszenki usunięcia z noweli o IPN wpisu o „Małopolsce Wschodniej” i jeżeli Duda myśli że Kresowianie to durnie, jest w błędzie.

Poroszenko wie doskonale o tym, że Madziarzy coraz poważniej myślą o swoich utraconych małych ojczyznach zajmowanych (wg. Węgrów)  CZASOWO przez państwo którego jest prezydentem i doskonale też zna opinie Kresowian w Polsce nt. utraconych polskich małych ojczyzn dlatego „Małopolska Wschodnia” nie daje mu spać po nocach. Bogatszy o doświadczenia Krymu wie, że z dnia na dzień staje się „to” coraz bardziej  prawdopodobne. Judaszowe podziękowania złożone Dudzie i TK za wykonanie zlecenia każe postawić pytanie czy Duda jest jeszcze prezydentem RP, czy może już nim jest Waltzman vel Poroszenko?     

Zdumiewające jest też to, że pod jakąkolwiek wątpliwość poddany był wyjęty z kontekstu zapis w ustawie o ukraińskich nacjonalistach, organizacji której istnienie i czyny aż nadto zostały zweryfikowane przez historię i kresowych badaczy ludobójstwa jak m.in. Ewa i Władysław Siemaszko czy Szczepan Siekierka. Mając tak wyjątkowych ekspertów zachodzę w głowę, jak można było nie dopuścić ich do debaty i całego procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy o IPN z zapisem o nacjonalistach.

Jaki był/jest ukraiński nacjonalizm nie jest żadną tajemnicą. Przeciwnie. Kresowianie (szkoda że nie wszyscy)  odwalają nieraz katorżniczą robotę by ocalić Kresy od zapomnienia i mimo ostentacyjnego braku wsparcia ze strony rządu,  prezydenta i parlamentu wyręczają przegniły i pokryty patyną rutyny system edukacji w Polsce który od 30 lat, podobnie jak kolejne rządy okrywają Kresy parawanem zmowy milczenia. Tego nie da się już ukryć za sloganem że: „od ośmiu ostatnich lat rządów PO…….”, bo brzmi to jak w pewnej anegdocie "a u was murzynów męczą". 

Przecież to właśnie podczas ostatniej kadencji sejmu powołano do życia Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Obecna kadencja parlamentu po kilku spotkaniach z Kresowianami uznała, że Kresowianie w sejmie są już niepotrzebni i chyba już ze dwa lata do takich spotkań w sejmie nie dochodzi a szkoda. „Murzyn” podczas wyborów zrobił swoje, więc teraz „murzyn” może odejść. Było jednak małe „światełko" błyskające spod parawanu milczenia kiedy to na początku obecnej kadencji sejmu, poseł Dworczyk wniósł do laski marszałkowskiej projekt USTAWY o „Narodowym Dniu Pamięci Męczeństwa Kresowian”. Podkreślam wyraz USTAWA ale nie ma to dzisiaj większego znaczenia, bo zaraz po pierwszym czytaniu projekt znalazł się w sejmowej zamrażarce, a dzięki m.in. „kresowym gwiazdorom” którzy wsparli wówczas dzisiejszego burmistrza Przemyśla Bakuna z Kukiz 15 oraz narodowca Winnickiego, zastąpiono dokument wysokiej rangi nic nie wartym bublem o randze zwykłej uchwały.

Tak sobie myślę, że gdyby nie ówczesne gwiazdorstwo niektórych Kresowian i polityczna hucpa nad szczątkami zamordowanych Kresowian, dzisiaj bylibyśmy na zupełnie innym etapie zdzierania z Kresów parawanu zmowy milczenia. Byłaby USTAWA niosąca za sobą skutki prawne z penalizacją banderyzmu włącznie, i być może nie byłoby okraszonych przedziwnymi abstrakcjami pytań kierowanych przez prezydenta do TK. Aż chciałoby się zacytować Wyspiańskiego: „miałeś chamie złoty róg…….” ale i tak to niczego już nie zmieni bo niestety mleko się rozlało.