Logo

Marcowy numer KSI (03/2021) wydany

W marcowej gazecie m.in:

10. lutego dzień pamięci holocaustu Polaków sowieckich łagrów......str 6
ORGANIZACJE ZBRODNICZE 14 DYWIZJA GRENADIERÓW WAFFEN SS......str 7
Polską historię fałszują mniejszości narodowe za polskie pieniądze......str 9
100.rocznica podpisania Traktatu Ryskiego..str 10
Jądro ciemności B. Huka cz. VI......str 11
Na ufności i prostoduszności do kapitałów wielkich doszli......str 21
PACYFIKACJA WSI WIĄZOWNICA......str 22
Święto Polskiego Radia Lwów......str 23
MARKOWA kościół p.w. św. Jana Nepomucena.......str 24
Szlakiem krzyży wołyńskich MIELNIKOWO K. OSOWEJ.....str 26
Czy potrafimy służyć polskiej racji stanu jak Towarzystwo Pedagogiczne w 1883 roku?......str 28
PAMIĘTNIKI KSIĘDZA MAJORA ANTONIEGO KIJA. CZ. III - LWÓW 1936-1939......str 29 75 lat temu w Bieszczadach 75 lat temu w Bieszczadach.....str 31
Wspomnienia Marii Dorociak z Podola......str 34
Moje Kresy - Czesław Włodarski cz.1......str 36
Na placówce w Czernijowie -Walki w lasach świnarzyńskich......str 37
KALENDARIUM LUDOBÓJSTWA. Marzec 1946 rok......str 38
Kresowe rzeki - żywioł i melancholia cz.II.....str 41
12:58:11HISTORIA ŻYDÓW LWOWSKICH......str 45
By: Agencja Reklamowa BARTEXPO