Dzisiaj jest: 8 Maj 2021        Imieniny: Stanisław, Eryk, Liza
Bohaterzy Ukrainy przyszli nocą mordować Lachów w Ludmiłpolu na Ziemi Swojczowskiej

Bohaterzy Ukrainy przyszli nocą mordować Lachów w Ludmiłpolu na Ziemi Swojczowskiej

/ Zdjęcie: Bolesław Sawa z kolonii Ludmiłpol na Ziemi Swojczowskiej, Bohaterzy Ukrainy przyszli nocą mordować Lachów w Ludmiłpolu na Ziemi Swojczowskiej Nazywam się Bolesław Sawa. Mam 85 lat i mieszkam…

Readmore..

Anarchia Syrnyka w Trykutniku bieszczadzkim. cz.2

Anarchia Syrnyka w Trykutniku bieszczadzkim. cz.2

„Nacjonalizm” Dmytro Doncowa był taką samą ideologiczną podstawą dla przywódców OUN zorganizowania i przeprowadzenia ludobójstwa na ludności polskiej, jak „Mein Kampf” Adolfa Hitlera dla nazistów niemieckich do budowania pieców krematoryjnych…

Readmore..

Kotów Kościół Matki Boskiej Śnieżnej

Kotów Kościół Matki Boskiej Śnieżnej

Kotów Gmina Potutory, powiat brzeżański woj. tarnopolskie. W DOLINIE ZŁOTEJ LIPY Wieś Kotów położona jest w dolinie Złotej Lipy dawnym w powiecie brzeżańskim II Rzeczypospolitej, w gminie Potutory 13 km…

Readmore..

Tadeusz Rozwadowski. Generał, który ocalił Polskę- 155. rocznica urodzin generała

Tadeusz Rozwadowski. Generał, który ocalił Polskę- 155. rocznica urodzin generała

19 maja przypada 155. rocznica urodzin gen. Tadeusza Rozwadowskiego, niezłomnego obrońcy Lwowa, zwycięskiego dowódcy wojny polsko-bolszewickiej, odznaczonego Krzyżem Komandorskim Orderu Wojennego Virtuti Militari. Bez wątpienia należy do najwybitniejszych dowódców w…

Readmore..

BANDEROWSKA UKRAINA JEST FAKTEM. CZY SIĘ DZISIAJ (2021 ROK) COŚ ZMIENIŁO?

BANDEROWSKA UKRAINA JEST FAKTEM. CZY SIĘ DZISIAJ (2021 ROK) COŚ ZMIENIŁO?

Były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, pełniący swój urząd w konsekwencji zamachu stanu i rewolucji finansowanej z zewnątrz, podpisał pakiet ustaw przyjętych przez parlament Ukrainy w kwietniu b.r., a ustanawiających ludobójców…

Readmore..

Rokowania i układy pogłębiają zaborcze plany.

Rokowania i układy pogłębiają zaborcze plany.

/ Autorstwa Rj1979 - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2493031 Poseł do sejmu miasta Krakowa Jordan, nie z tego jest sławny, że jest posłem, tylko, że został nim dla swoich zasług-…

Readmore..

Odszedł żołnierz 27 WDP AK i autor.

Odszedł żołnierz 27 WDP AK i autor.

28 Kwietnia 2021 r., dotarła do nas smutna wiadomość zmarł Eugeniusz Rachwalski ps. "Kotwica", kowelanin, żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK, po wojnie wrocławianin. Był , naocznym świadkiem wydarzeń na…

Readmore..

  Kalendarium ludobójstwa - MAJ 1946 oraz WIOSNA 1946

Kalendarium ludobójstwa - MAJ 1946 oraz WIOSNA 1946

1 maja: We wsi Olszanica pow. Lesko w walce UPA poległ Kazimierz Borek, milicjant. 2 maja: W okolicy wsi Huczwice pow. Lesko: „2 maja 1946 r. sotnia „Chrina” zaatakowała pododdział…

Readmore..

Majowy numer KSI (05/2021) wydany

Majowy numer KSI (05/2021) wydany

W gazecie m.in: Petycja - Żądamy zwolnienia z Polskiego Związku Piłki Siatkowej Eugeniusza Andrejuka, który publicznie pochwalił ukraińskie ludobójstwo!!!...str. 4Odszedł żołnierz 27 WDP AK i autor.....str. 6Lublin, czy to jeszcze…

Readmore..

PODOLE – CZASY MINIONE

PODOLE – CZASY MINIONE

/ Legendarna twierdza w Kamieńcu Podolskim PODOLE – to piękna kraina, zwana przez wielu “Ziemią mlekiem i miodem płynąca”. Klimat Podola jest umiarkowany. Temperatury dodatnie dochodzą do 35 C, ujemne…

Readmore..

LWOWSKIE „ZAŚWIECIE” MARYLA WOLSKA

LWOWSKIE „ZAŚWIECIE” MARYLA WOLSKA

/ Lwów ul. Kalecza Góra Przedmieście Halickie we Lwowie w I połowie wieku XVII zamykały dwa wzgórza; Góra Szembergowa i Góra Kalecza. Były to tereny już poza murami miasta, które…

Readmore..

Anarchia Syrnyka w Trykutniku bieszczadzkim. cz.1

Anarchia Syrnyka w Trykutniku bieszczadzkim. cz.1

 Jarosław Syrnyk: „Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie leskim (1944-1947)”, Rzeszów 2018. We wstępie do książki: „Trójkąt bieszczadzki. Tysiąc dni i tysiąc nocy anarchii w powiecie…

Readmore..

Ani też żadnej rzeczy która nasza jest

Gdybym tam wrócił
pewnie bym nie zastał
ani jednego cienia z domu mego
ani drzew dzieciństwa
ani krzyża z żelazną tabliczką
ławki na której szeptałem zaklęcia
kasztany i krew
ani też żadnej rzeczy która nasza jest
[..J
kredowe koło rudzieje
tak jak stara krew
wokół rosną kopczyki
popiołu
do ramion
do ust

Zbigniew Herbert

Pan Cogito myśli o powrocie do rodzinnego miasta

Opracowanie to dedykuję Wszystkim, którzy wraz ze mną organizowali Stowarzyszenie, a już Ich nie ma, pozostała tylko pamięć i dorobek działalności - pisma, dokumenty, rozprawy oraz wspomnienia świadczące o okrutnej rzeczywistości tamtych dni. Ten olbrzymi materiał dokumentacyjno - historyczny przyczyni się do kształtowania postaw patriotycznych obecnego i przyszłych pokoleń. Dzięki przemianom politycznym w 2016 r. obie Izby Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej podjęły uchwały oddające hołd ofiarom ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów wiatach 1939-1947 na około 200 tys. obywateli polskich i jednocześnie ustanowiono 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Pragnę również by to opracowanie zostało wydane w 2018 r., wpisując się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski.

Szczepan Siekierka

 Odszedł od nas śp. Szczepan Siekierka, Kustosz Pamięci Narodowej, wierny rodzinnym stronom, do których ani On ani nikt inny nie mógł powrócić, przekazując potomnym wiedzę o historii Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej  w wielkim dziele zachowania jej w pamięci.

Jak było ono wielkie wyjaśnia prof. zw. dr hab. Waldemar Rezmer w recenzji do opracowania Przywracanie Pamięci, z którego pochodzi powyższa dedykacja:

Niezmiernie ważną rolę w wyjaśnianiu zbrodni popełnionych na Kresach Wschodnich podczas II wojny światowej odgrywa Stowarzyszenie Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu (SUOZUN), gdyż, jako pierwsze zajęło się zbieraniem materiałów źródłowych (dokumentów, relacji, fotografii) dotyczących ludobójstwa, dokonanego na Kresach Południowo- Wschodnich II Rzeczypospolitej w okresie II wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu.

Stowarzyszenie zgromadziło ponad 20.000 relacji i zeznań, wiele fotografii i dokumentów, które przechowuje we własnym archiwum we Wrocławiu. Część materiałów doczekała się publikacji, zarówno w czasopiśmie „Na Rubieży” edytowanym przez SUOZUN, jak i w tematycznych pozycjach książkowych. Relacje i wspomnienia zbierane są na bieżąco od wszystkich, którzy zetknęli się z faktami ludobójstwa na Kresach.

W kwestiach poświadczania zbrodni ukraińskich nacjonalistów Stowarzyszenie współpracowało najpierw z Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a teraz z Instytutem Pamięci Narodowej.

Prawdę o rozmiarach tych zbrodni i stosowanych metodach eksterminacji Polaków i Żydów obrazują publikacje książkowe oraz wystawa, opracowana przez SUOZUN, ilustrowana zdjęciami. Dzięki edukacyjnej działalności SUOZUN wiele osób dowiedziało się, w jakich okolicznościach zginęli ich najbliżsi, z którymi stracili kontakt.

Do siedziby i do archiwum Stowarzyszenia przychodzi coraz więcej młodych ludzi, którzy chcą uzyskać informacje o miejscowościach zamieszkanych przez ich przodków lub dalszą rodzinę, przynoszą spisane wspomnienia członków rodziny, fotografie oraz mapki sytuacyjne wskazujące miejsca opisywanych wydarzeń, usytuowanie zabudowań w nieistniejących już wsiach i osadach, miejsca pogrzebania ofiar zbrodni.

Zarząd SOUZUN udziela pomocy metodologicznej młodym osobom piszącym prace dyplomowe, magisterskie i rozprawy doktorskie z zakresu historii Kresów Wschodnich, martyrologii Polaków i zagłady polskiej kultury.

W wyniku współpracy Stowarzyszenia z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (teraz rolę tę przejął IPN) oraz innymi organizacjami kresowymi, a także z miejscowymi władzami, wybudowano ponad 285 obiektów upamiętniających pomordowanych i tragiczne wydarzenia. Te symbole pamięci znajdują się w miejscach publicznych, w obiektach sakralnych - głównie w rzymsko-katolickich i na cmentarzach. SUOZUN bierze też udział w uroczystościach żałobnych i rocznicowych organizowanych w Polsce, a nawet za granicą (Ukraina), inicjuje stawianie tablic, płyt i pomników poświęconych pamięci ofiar banderowskiego bestialstwa.

Podkreślić należy, iż Stowarzyszenie już od 30 lat prowadzi działania, które wymienione są w uchwale Sejmu RP.

Robi to od samego początku praktycznie w oparciu o własne środki finansowe (składki członkowskie i darowizny). Jego członkowie, sympatycy i wolontariusze, doceniające wagę podjętych przez Stowarzyszenie zadań, pracują społecznie, opracowują nadsyłane relacje, listy, wspomnienia, dokumenty i przygotowują je do druku, wykonują ogromną pracę dokumentalistów. Dzięki ich postawie, zaangażowaniu i bezinteresownej pracy Stowarzyszenie wydało cztery książki dokumentujące ludobójstwo dokonane na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947 w woj. tarnopolskim, lwowskim, stanisławowskim i na duchowieństwie rzymsko katolickim, a także album „Przewodnik” -pomniki, tablice pamięci i mogiły na terenie Polski ofiar ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN i tzw. UPA 1939-1947”. Było także edytorem kilka innych publikacji wspomnieniowo – dokumentacyjnych oraz aż 158 numerów (stan na 2018) periodyku „Na Rubieży”.

to nie jest prawda co wykrzykują afisze
prawdę nosimy w zaciśniętych ustach
okrutna jest i nazbyt ciężka
więc dźwigamy ją sami
nie jesteśmy szczęśliwi
chętnie zostawilibyśmy ją tutaj

Zbigniew Herbert

Ze szczytów schodów

Tę okrutną, nazbyt ciężką prawdę Ci co Ją w sobie dźwigali mogli przekazać  Szczepanowi, zostawili ją w Jego wielkim dziele dla naszej pamięci i przestrodze. Nielicznym świadkom, którzy jeszcze żyją ciąży nadal  po nocach okrutna w obrazie i emocjach a nienawistne Polakom afisze wciąż nieprawdę wykrzykują.