Dzisiaj jest: 13 Sierpień 2020        Imieniny: Diana, Hipolit, Maksym
Arciszewski Franciszek Adam płk dypl. – Cud nad Wisłą

Arciszewski Franciszek Adam płk dypl. – Cud nad Wisłą

W setną rocznicę „Cudu nad Wisłą”, warto przypomnieć interesujące opracowanie historyczne tego wydarzenia. Autor jako naoczny świadek widzi to trochę inaczej niż zawodowy historyk. Warto zapoznać się z jego opinią…

Readmore..

W sierpniu 1920 roku – bolszewicy zaciekle napierali na Warszawę

W sierpniu 1920 roku – bolszewicy zaciekle napierali na Warszawę

 W przededniu odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada 1918) status prawny ziem dawnej Rzeczypospolitej na wschodzie ulegał dynamicznym zmianom. Na podstawie traktatu brzeskiego (3 marca 1918), podpisanego przez państwa centralne…

Readmore..

Pamiętajmy  o Zadwórzu 1920

Pamiętajmy o Zadwórzu 1920

W 100 rocznicę wojny polsko-bolszewickiej i wielkiego zwycięstwa Wojska Polskiego, prof. Wiesław Jan Wysocki, historyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego postanowił wydać książkę "Zadwórze 1920 ". Wydawcą książki jest "Fundacja…

Readmore..

83. rocznica „Operacji Polskiej” NKWD

83. rocznica „Operacji Polskiej” NKWD

/ NKVD_Order_No._00485_-_Kharkov_copy.jpg Operacja polska NKWD to wymierzona w Polaków operacja NKWD, wynikająca z Rozkazu Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych ZSRR nr 00485 z dnia 11 sierpnia 1937, wydanego przez ówczesnego Ludowego…

Readmore..

Alfabetyczny spis miejscowości  z Kresów  Południowo -Wschodnich z roku 1939. Literki „P” oraz „R”

Alfabetyczny spis miejscowości z Kresów Południowo -Wschodnich z roku 1939. Literki „P” oraz „R”

Litera P Pacecha, gm. Siedliszcze, pow. Kowel Pachinia, wieś i osada, gm. Wyszogródek, pow. Krzemieniec Pacław, wieś, gm. Nowosiółki Dydyńskie, pow. Dobromil Pacy, gm. Krechów, pow. Żółkiew Pacycha, gm. Datyń,…

Readmore..

Moje Kresy -Alfred Michalak cz.2

Moje Kresy -Alfred Michalak cz.2

/ Alfred (siedzi z prawej) ze znajomymi z Dobrzynia, Foto Pionier ul. Spacerowa Brzeg Moja dalsza nauka nie przebiegała już tak pomyślnie jak do tej pory, początek szkoły to tragiczny…

Readmore..

Sztuń - walki z frontowymi jednostkami niemieckimi

Sztuń - walki z frontowymi jednostkami niemieckimi

Niebawem dojechaliśmy do skrzyżowania z drogą prowadzącą z Lubomla do Włodzimierza Wołyńskiego. I znowu odżyły moje wspomnienia z okresu walk dywizji z okupantem. Tu, na południu od Lubomla, w obszarze…

Readmore..

Ktokolwiek widział, kto wie?

Ktokolwiek widział, kto wie?

Jakiś czas temu zwrócono się do mnie, ponieważ dość często piszę o 27 WDP AK na stronach KSI, z prośbą: czy coś wiem na temat kpt. Piotra Strachowskiego?. Oczywiście dostarczono…

Readmore..

Polskie dzieci – ofiary ukraińskiego ludobójstwa

Polskie dzieci – ofiary ukraińskiego ludobójstwa

Poniżej przedstawiony został zaledwie krótki zarys tragedii polskich dzieci, które padły ofiarą ukraińskiego ludobójstwa w latach 1939 – 1946. Pełnego opracowania w tym zakresie dokonała dr Lucyna Kulińska w 3…

Readmore..

Wojenny los mojego brata  Arseniusza Jackowskiego

Wojenny los mojego brata Arseniusza Jackowskiego

Urodził się 08.05.w 1919r. Od czternastego roku życia praktykował krawiectwo. Przed wojną należał do „Kółka Strzeleckiego”. Ćwiczyli się i poznawali broń palną i białą. Po agresji sowieckiej na Polskę 17…

Readmore..

MORD W CZARNYM LESIE

MORD W CZARNYM LESIE

/ Niemiecki mord w Czarnym Lesie – Demotywatory.pl Czarny Las to duży kompleks leśny położony o kilka kilometrów na zachód od Stanisławowa, (czyli obecnego Iwano-Frankiwska na Ukrainie), który w okresie…

Readmore..

OLSZTYN: Już raz ukarany za antybanderyzm Robert z Olsztyna karę odbył ale prokuratorowi ciągle mało.

OLSZTYN: Już raz ukarany za antybanderyzm Robert z Olsztyna karę odbył ale prokuratorowi ciągle mało.

Na dzień przed zamknięciem Sierpniowego wydania Kresowego Serwisu Informacyjnego uzyskaliśmy dostęp do materiałów dotyczących Roberta D. z Olsztyna który odbył karę za rozklejanie antybanderowskich wlepek. Tym razem sprawa dotyczy ulubionego…

Readmore..

Uroczystości rocznicowe w Szydłowicach na Opolszczyźnie

   W niedzielę 28 czerwca na terenie parafii Szydłowice (Archidiecezja Wrocławska) uroczyście obchodzono 75 rocznicę przymusowych wysiedleń z Kresów.
Przymusowe przesiedlenia w 1945 roku objęły tereny II Rzeczypospolitej odebrane Polsce na rzecz ZSRR w wyniku „Porozumienia między PKWN a rządem ZSRR o polsko - sowieckiej granicy”, którego postanowienia zostały potwierdzone na konferencji jałtańskiej w1945 roku, ustalającej m.in. przebieg granicy polsko - sowieckiej.
Przez propagandę ówczesnych komunistycznych władz Polski, proceder ten był nazywany fałszywie repatriacją, jednakże faktycznie był ekspatriacją z obszarów zamieszkiwanych przez tę ludność od wielu pokoleń z dziada pradziada.

 Podczas niedzielnych Mszy świętych wierni w Błotach, Dobrzyniu i Szydłowicach modlili się za zmarłych, którzy tam na Kresach II Rzeczypospolitej pozostali, pogrzebani na cmentarzach w Małowodach na Podolu, Prusach i Żydatyczach pod Lwowem. Kresowianie z tamtych stron to obecni mieszkańcy wspomnianych miejscowości.
Pod pamiątkowymi tablicami ufundowanymi pięć lat temu przez Towarzystwo Miłośników Prus Lwowskich z okazji 70 rocznicy wspomnianych wysiedleń, złożono wiązanki kwiatów i modlono się o zdrowie żyjących jeszcze kresowian i ich potomków. Ta daj im Boży zdrowi.
Napis na tablicach głosi „ Pamięci tych którzy z Bogiem w sercu i tobołkiem w ręku opuścili ojcowiznę na Kresach Rzeczypospolitej, by tutaj zacząć nowe życie, a zmarłym którzy tam w ojczystej ziemi pozostali, daj Panie wieczne odpoczywanie”
Z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, żyjących tutaj kresowian jest coraz mniej. „Nie wolno nam zapominać o naszej historii, o przodkach, o Kresach – miejscu urodzenia wielu mieszkających tu ludzi, bo naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości” – cytował słowa świętego Jana Pawła II proboszcz szydłowickiej parafii ks. Tomasz Luboiński w swojej homilii.
W imieniu Towarzystwa Miłośników Prus Lwowskich w Brzegu oraz Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu (Koło w Brzegu) kwiaty złożyli przedstawiciele obu Towarzystw: Helena Szostak, Teresa Piotrowska, Dariusz Lewicki i Eugeniusz Szewczuk.

Dawni mieszkańcy parafii Prusy Archidiecezja Lwowska, która obejmowała wsie: Prusy, Kamienopol i Pikułowice obecnie zamieszkują Dobrzyń i Szydłowice gm. Lubsza, Kruszynę i Prędocin (gm. Skarbimierz), Mikowice i Przeczów (gm. Namysłów) oraz w Bierutów i Oleśnicę w województwie dolnośląskim.
Staraniem Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej we Wrocławiu dwa lata temu na cmentarzu w Prusach pod Lwowem dokonano restauracji neobarokowej kaplicy cmentarnej fundacji Zuzanny i Jana Strzembosza z Domajowic. W ubiegłym roku obok tejże kaplicy zbudowano lapidarium, którego trzon tworzy niemal 100 nagrobków uratowanych przed całkowitym zniszczeniem. Wśród nich jest odrestaurowany nagrobek Orlęcia Lwowskiego Agnieszki Mykita zd. Kowalska oraz odkryty przypadkowo podczas budowy lapidarium nagrobek żołnierza Błękitnej Armii gen. Hallera, pochodzącego z Prus Sebastiana Abla.

Większość mieszkańców obecnych Błot swoje korzenie ma w kresowych Małowodach. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom VI wskazuje nam, że „ Małowody to wieś w powiecie podhajeckim, 17 km na płn. wschód od Podhajec i 17 km na płn. zachód od sądu powiatowego w Wiśniowczyku oraz 15 km na płn. wschód od urzędu pocztowego w Kozowej”. Obok wsi przepływała rzeka Fudynka, dopływ Strypy wpływającej do Dniestru. Według danych Archidiecezji Lwowskiej do której należała parafia w Rosochowaćcu, wieś Małowody w roku 1881 zamieszkiwało 556 mieszkańców obrządku łacińskiego. Małowody od wschodu sąsiadowały z Sosnowem, od płn.wschodu z Rakowcem, od płd. zachodu z Justynówką, na zachodzie ze wsią Uwsie, gdzie zlokalizowano parafię grekokatolicką. We wsi była szkoła filialna. Na miejscowym cmentarzu w 1850 roku staraniem i nakładem finansowym  właściciela ziemskiego Józefa Jaroszyńskiego wybudowano kaplicę cmentarną pw. św. Łukasza ewangelisty i Matki Bożej. W tejże kaplicy proboszcz parafii Rosochowaciec odprawiał niekiedy nabożeństwa. Józef Jaroszyński, a potem jego syn Karol (1878-1929) był przedsiębiorcą i właścicielem lub współwłaścicielem ponad pięćdziesięciu cukrowni na Kresach.

Mieszkańcy wsi Małowody decyzją Stalina musieli opuścić rodzinne strony w czerwcu 1945 roku i większość z nich osiadła we wsi Błota w powiecie brzeskim na Opolszczyźnie.
Podobna uroczystość odbyła się także we wsi Gierszowice gm. Olszanka (parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Brzegu), którą zamieszkują byli mieszkańcy wsi Budki Nieznanowskie powiat Kamionka Strumiłowa.
To miejscowość, w której przed wojną było 250 gospodarstw, kościół, szkoła, świetlica. Mieszkało około 1200 parafian miejscowego kościoła. Podczas Świąt Wielkanocnych 1944 roku po nieudanych próbach pacyfikacji wioski przez bojówki UPA wieś została wysiedlona i spalona przez wojsko niemieckie. Do dzisiaj nie został prawie żaden ślad po wiosce. O tym, że w gęstym lesie, polu zasianych buraków, dzikich łąkach była kiedyś polska wieś świadczą tylko zniszczone pomniki, spróchniałe pozostałości krzyżów na miejscowym cmentarzu.
Tekst i zdjęcia: Eugeniusz Szewczuk