foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

KONFERENCJA W WANNSEE

"PRAWNY" PUNKT WYJŚCIA ZBRODNI ADOLFA HITLERA

 Konferencja w Wannsee – spotkanie, które odbyło się 20 stycznia 1942 roku w willi przy Großer Wannsee 56/58 w Berlinie (obecnie muzeum Dom Konferencji w Wannsee), na którym zebrali się wysokiej rangi niemieccy urzędnicy państwowi, pod przewodnictwem Reinharda Heydricha. Tematem narady było omówienie ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, jak eufemistycznie określano rozpoczęte już ludobójstwo Żydów.

Czytaj więcej: KONFERENCJA W WANNSEE - "PRAWNY" PUNKT WYJŚCIA ZBRODNI ADOLFA HITLERA

                                                                                                                                            NIEDALEKO SPADA JABŁKO OD JABŁONI

Autor Jarosław Stobecki  "Kurier Codzienny" Chicago

Szanowny Pan Redaktor Marek Bober, Chicago

Dotarł do mnie numer "Kuriera Codziennego"  dnia 25 - 26 maja 2007 r., w którym pomieszczono znakomity  artykuł Waszego krakowskiego korespondenta Aleksandra Szumańskiego p.t. "Masoneria inaczej  z autorytetem w tle". O profesorze Andrzeju Zollu, byłym przewodniczącym Trybunału Konstytucyjnego, obrońcy praw człowieka, nie tak dawno powołanego przez Kurię Metropolitalną  w Krakowie na szefa Rady Centrum św. Jana Pawła II "Nie lękajcie się". Obiekt ogromny, znaczący i wieloobiektowy, budowany na dawnych, poprzemysłowych terenach firmy Solvay. wszystko co red. Aleksander Szumański napisał o prof. Andrzeju Zollu to święta prawda, mamy oto masona upstrzonego przez krakowską kurię na newralgiczne stanowisko w nowej ważnej kościelnej instytucji.

Czytaj więcej: NIEDALEKO SPADA JABŁKO OD JABŁONI

PIĄTA KOLUMNA U WRÓT NIEPODLEGŁOŚCI

Po wkroczeniu Sowietów do Lwowa we wrześniu 1939 roku powstała gazeta "Czerwony Sztandar" zwykła t.zw. agitka wojskowa w randze dziennika, przez lwowian zwana machorką, ponieważ miała wiele stron, przeważnie z przemówieniami dygnitarzy komunistycznych i doskonale służyła na skręty z machorki kupowanej od sołdatów za kilka kopiejek.

Czytaj więcej: PIĄTA KOLUMNA U WRÓT NIEPODLEGŁOŚCI