foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

 

BARBARA KUKULSKA - PREZES ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JOHANNESBURGU

Z wielkim żalem przyjąłem informację o śmierci Pani Barbary Marii Józefy Kukulskiej, która po ciężkiej walce z chorobą odeszła do Pana w dniu 17 stycznia 2021, przeżywszy 77 lat.

Pani Barbara była wieloletnim prezesem Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu, pierwszej, a zarazem największej organizacji polonijnej w Południowej Afryce, redaktor naczelna południowo-afrykańskich „Wiadomości Polonijnych” wydawanych w RPA, członkinią Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu RP oraz inicjatorką powstania Związku Sybiraków w Południowej Afryce. Za liczne zasługi dla Ojczyzny została odznaczona medalami „Pro Memoria” i „Pro Patria” przyznawanymi przez kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odejście Pani Barbary Kukulskiej to niepowetowana strata dla społeczności polonijnej na całym świecie. Niech na zawsze w naszej pamięci pozostanie jako piękny przykład ogromnego zaangażowania na rzecz sprawy polskiej za granicą oraz bezgranicznej Miłości do Ojczyzny.

Rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkim Rodakom w RPA składam najgłębsze wyrazy współczucia

Jan Dziedziczak

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą

Ambasada RP w Pretorii z głębokim żalem zawiadamia, że w niedzielę 17 stycznia 2021 roku zmarła Pani Barbara Kukulska, wieloletnia prezes Zjednoczenia Polskiego RPA i aktywna działaczka na rzecz środowisk polonijnych.

Działalność społeczna Pani Barbary Kukulskiej wydatnie przyczyniała się do kreowania pozytywnego wizerunku i dobrego imienia Polski za granicą. Przez wiele lat pełniła funkcję prezesa  największej polonijnej organizacji w Republice Południowej Afryki – Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu, założonego w 1948 roku jako Zjednoczenie Osadników Polskich.  Pani Barbara Kukulska była inicjatorką powstania Związku Sybiraków RPA, redaktor naczelną biuletynu „Wiadomości Polonijne” wydawanych w RPA, a także członkiem Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. Za swoje wybitne zasługi i osiągnięcia została odznaczona medalami „Pro Memoria”, „Pro Patria” oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ambasada RP w Pretorii składa wyrazy głębokiego współczucia pogrążonej w smutku Rodzinie i Najbliższym.

WSPOMNIENIA WŁASNE

Basia była moją bliską koleżanką. Każdego roku ( od 2005 - 2012) braliśmy udział w Światowym Forum Mediów Polonijnych. Udział w Forum brało 200 dziennikarzy polonijnych z całego świata reprezentujących polonijne środki przekazu - telewizję, radio, prasę. Angelika Borys, Zbigniew Ringer, Maria Mirecka - Loryś ( wlutym 2021 ukończyła 105 lat), Józef Komarewicz (rzecznik prasowy Forum), Barbara Kukilska - tworzyliśmy Koło Przyjaciół. Basia redaktor naczelna "Wiadomości Polonijnych" w RPA udzieliła mi możliwości twórczych w tym miesięczniku. Była wielką zwolenniczką Partii PiS i jej prezesa Pana Jarosława Kaczyńskiego.

Jej życie osobiste w ostatnich latach było trudne. Opiekowała się w swoim domu stuletnią mamą.

Basia zdała egzamin z patriotyzmu.

                     Basiu, żegnam Cię, jak zawsze to było, z serdecznością i miłością

                                                                  Twój Alek Szumański