UCHWAŁA nr 5 Światowego Zjazdu Kresowian

12. 07. 12
Odsłony: 1846

Uczestnicy poprzedniego XVII Zjazdu w 2011 r. postanowili, aby dzień 11 lipca stał się „Dniem Pamięci Męczeństwa Polaków na Kresach”.Wobec braku reakcji ze strony Sejmu RP  na nasze postulaty - uczestnicy obecnego Zjazdu ponownie zwracają się do Sejmu RP z żądaniem zrealizowania tej woli Kresowian. Wyrażamy również dezaprobatę dla działań władz RP uzależniających swoje decyzje od stanowiska władz Ukrainy.

 

Wyrażamy przekonanie, że za rok, w dniu 11 lipca  2013 roku, w  70 rocznicę ludobójstwa dokonanego  przez OUN UPA na Polakach na Kresach Wschodnich II RP – cały naród będzie mógł uhonorować pamięć naszych Rodaków  -  podczas ustanowionego  Uchwałą Sejmu – Dnia Pamięci Męczeństwa Polaków na Kresach.

Podpisał:

Prezydent Światowego Kongresu Kresowian - Jan Skalski

Sekretarz Światowego Kongresu Kresowian- Stanisław Markowicz