12. 07. 12
posted by: Kresowy Serwis Informacyjny
Odsłony: 1845

Uczestnicy poprzedniego XVII Zjazdu w 2011 r. postanowili, aby dzień 11 lipca stał się „Dniem Pamięci Męczeństwa Polaków na Kresach”.Wobec braku reakcji ze strony Sejmu RP  na nasze postulaty - uczestnicy obecnego Zjazdu ponownie zwracają się do Sejmu RP z żądaniem zrealizowania tej woli Kresowian. Wyrażamy również dezaprobatę dla działań władz RP uzależniających swoje decyzje od stanowiska władz Ukrainy.

Read More: UCHWAŁA nr 5 Światowego Zjazdu Kresowian