11. 05. 22
posted by: Bogusław Szarwiło
Odsłony: 2464

Był 1944 rok, kończyła się wojna, a do naszego domu przywieźli rodzinę Łemków. Wprowadzili się do drugiego pokoju. Było ich razem dziewięć osób. Ani słowa po polsku, ani my po ichniemu. Chcieli chleba, ale mama im powiedziała, że u nas chleba już dawno nie ma.

Read More: Tułaczka spod Tarnopola, przez Śląsk, prawie nad morze
11. 05. 22
posted by: Władysław Białowąs
Odsłony: 2596

Władysław Białowąs posiłkując się własną pamięcią, wspomnieniami ojca, starszej siostry, dalszych krewnych i znajomych pisze o tragicznych losach polskich mieszkańców Ihrowicy – wsi na Kresach Wschodnich. W lutym 1940 roku polskich ihrowiczan wywieziono na Sybir.

Read More: Hela powtórnie ochrzczona
11. 05. 21
posted by: Bogusław Szarwiło
Odsłony: 2248

Urodziłem się na Ukrainie w Holakach1 i zostałem ochrzczony w miejscowej parafii.2 Ale że w byłej “Kongresówce” obowiązywał “nowy styl”, czyli “kalendarz gregoriański”, przeto metryka moja we wszystkich papierach wystawianych w miejscu zamieszkania w byłej “Kongresówce” opiewała na 06.01.1880 roku, co według starego stylu odpowiadało dacie 24.12.1879 roku. (...)

Read More: Dzieciństwo na Kresach... Holaki k. Fastowa Uher k. Chełma
11. 05. 21
posted by: Bogusław Szarwiło
Odsłony: 3042

Irena Majewska wraz z całą rodziną uciekała z Ukrainy do Poznania. Rosjanie nie zatrzymali tam jednak pociągu. Wyrzucili ich dopiero na małej stacji na północy Polski. Rano okazało się, że to Risenburg (Prabuty). Był rok 1945. Mieli tam zostać na chwilę, tymczasem tu znaleźli swoje miejsce na ziemi.

Read More: Wspomnienia kresowiaków. Uciekłam przed siekierą.
11. 05. 17
posted by: Bogusław Szarwiło
Odsłony: 2683

Kuryłówka - majątek w powiecie Oszmiańskim w połowie drogi między Wilnem i Mińskiem. Należał do mojej rodziny od niepamiętnych czasów i w swojej podstawie obejmował teren 870 h, w tym 570 h lasu mieszanego. Niestety, wielorodność wśród przodków doprowadzała, co pokolenie, do podziałów.

Read More: Wspomnienia z Kresów