11. 05. 30
posted by: Marcin Horbacz
Odsłony: 2483

Urodziłem się w Brzeżanach w 1932 roku i w tym mieście przeżyłem pierwsze lata dzieciństwa. Ponieważ nie mieliśmy własnego domu wynajmowaliśmy skromne pomieszczenie, kolejno przy kilku ulicach. Najdłużej przy ulicy Zielonej u ciotki Anastazji Kozaczek. Około 6 lat mieszkałem przy ulicy Gachy u Chruszcza. Gdy tereny wschodniej Polski zajęli Niemcy, gdy nastał na przednówku głód, to jesienią - przypuszczam że był to 1943 rok - przenieśliśmy się do pobliskiej wioski Posuchów.           Ulica Gachy miała początek koło krzyża ale trudno powiedzieć gdzie znajdował się koniec. Właściwie to dojść nią było można do lasu, na skraju którego znajdowały się dwa lub trzy zabudowania.

Read More: Wspomnienia kresowian – Harbuz Zbigniew
11. 05. 27
posted by: Bogusław Szarwiło
Odsłony: 2364

29 grudnia 2010 r. minęło  sto lat od śmierci mojego dziadka po mieczu Ludwika Stommy (1859–1910). Całe życie spędził w swoim majątku w Szacunach na Laudzie, skąd wyjeżdżał niechętnie i najczęściej tylko w odwiedziny do sąsiednich dworków. Do Kognowickich w Łączynowie, Medekszów w Orstwinowie, Zabiełłów w Opitołokach, Komorowskich w Syrutyszkach, Kossakowskich w Żejmach… Mówiono o nim, że był typowym Kresowiakiem.

Read More: Kresy
11. 05. 24
posted by: Władysław Żukowski
Odsłony: 2768

Chciałbym powrócić do wspomnień o miastach i miasteczkach na wschodnich kresach dawnej Rzeczpospolitej. Godzi się przypomnieć opowiadania naszych rodziców o historii i życiu ludzi z tamtych stron. Nas, żyjących Kresowian jest coraz mniej...

Read More: POWROTY (wspomnienia czytelnika)
11. 05. 26
posted by: Bogusław Szarwiło
Odsłony: 3249

Wieś Kuropatniki położona jest w powiecie Brzeżany, województwo Tarnopol, obecnie na terenie zachodniej Ukrainy. Przed 1945 rokiem ziemie te nosiły nazwę Wschodniej Galicji. Wieś składa się z czterech części: Szołomków, Wygnanka, wieś (centrum) i Seńków. Kuropatniki graniczą z Baranówką, Byszkami, Potokiem i Kozówką

Read More: Wieś Kuropatniki
11. 05. 23
posted by: Marcin Horbacz
Odsłony: 2634

Nasz dom rodzinny położony był blisko plebanii. W domu było nas pięcioro rodzeństwa: Kazimierz ur. 1912 r., Wojciech ur. 1915 r., ja urodziłam się w 1921 r., Tekla ur. 1924 r., Stefania ur. 1927 r.. Matka moja Maria z domu Iwaszków pochodziła z Potoka, ojciec Michał Kurpiel z Kuropatnik. W naszej wsi prawie każdy miał przezwisko. Zaczęło się od tego że wiele osób miało identyczne nazwiska i imiona, aby wiadomo było o kogo chodzi nadawano im przezwiska. Na mojego ojca wołali "prokurator".

Read More: Wspomnienia kresowian - Bilińska Michalina