11. 06. 17
posted by: Marcin Horbacz
Odsłony: 2289

Ojciec mój Eliasz Majcherowicz pochodził z Kuropatnik, matka Anna Cymbalska z Baranówki. Ojca nie pamiętam, zmarł gdy miałam 5 tygodni. Mieszkaliśmy w części Kuropatnik nazywanej Szołomkowem, koło domu stał kamienny krzyż z daszkiem.

Read More: Wspomnienia Kresowian - Rokosz Tekla
11. 06. 10
posted by: Marcin Horbacz
Odsłony: 3587

Urodziłem się 20 października 1927 roku w Kuropatnikach powiat Brzeżany, w rodzinie chłopskiej. Rodzice moi Jan Osiecki i Maria z d. Adamów posiadali 7 ha gospodarstwo rolne. Od 7 roku życia uczęszczałem do szkoły w Kuropatnikach.

Read More: Wspomnienia Kresowian-Osiecki Stanisław
11. 06. 05
posted by: Janina Wehrstein
Odsłony: 1994

Janina Wehrstein: Straszliwe rządy Sowietów poznaliśmy na własnej skórze...

Read More: Po ojca przyszli nocą
11. 06. 10
posted by: Bogusław Szarwiło
Odsłony: 2100

Wanda Niemczycka Babel urodziła się 29.IV.1922 roku we Lwowie jako starsza córka dr. Stanisława Niemczyckiego, prof. zwyczajnego katedry chemii Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie, a w latach 1923-1927 jej rektora, oraz Marii z domu Lang, lekarza analityka.

Read More: Wanda Niemczycka Babel
11. 06. 03
posted by: Marcin Horbacz
Odsłony: 2414

Pochodzę z rodziny chłopskiej. Ojciec mój, rodowity Kuropatniczanin posiadał 16 ha gospodarstwo rolne. Matka również pochodzi z Kuropatnik, jej mama a moja babcia z Kozówki. Rodzeństwa było nas troje, mam dwóch młodszych braci, Mariana i Tadeusza.

Read More: Wspomnienia Kresowian - Michalczyszyn-Białoskórska Stefania