12. 10. 12
posted by: Bogusław Szarwiło
Odsłony: 1573

Mój dziadek ojciec mojej mamy przed wojną jakiś czas pracował jako gajowy. Podlegał on służbowo leśniczemu który nazwał się Stefan Zamułko. Dziadek zaprzyjaźnił się z leśniczym i dlatego tragiczna, męczeństwa śmierć leśniczego budzi w naszej rodzinie do dziś wielkie emocje. Kiedy byłem jeszcze dzieckiem to mama często opowiadała tę historie, dlatego zapisała się ona do dziś w moim sercu i w mojej pamięci. Miało to miejsce we wsi Lipniki, gmina Dobrosławka, powiat Pińsk. Stefan Zamułko był sierotą, jednak dzięki pomocy starszego brata zdobył wykształcenie, studiował w Białowieży, po otrzymaniu wykształcenia został leśniczym we wsi w której mieszkała nasza rodzina.

Read More: Jego kości leżą tam do dzisiaj
12. 06. 11
posted by: Bogusław Szarwiło
Odsłony: 1893

Czas leczy rany przeszłości, dojdzie chyba do pojednania obu narodów, ale oby się to stało bez półprawd, przemilczeń i fałszu. Kiedy od kilku lat polskie media w okolicach 14 lutego lansują obchody tzw. Walentynek, przyznam, że gorzkie łzy i bolesne wspomnienia nie dają mi spokoju.

Read More: W MOIM SERCU WCIĄŻ TLI SIE BÓL...
12. 03. 16
posted by: KRESOWY SERWIS INFORMACYJNY
Odsłony: 1922

Koniec epoki Jeśmanowie herbu Korczak walczyli pod Grunwaldem, po zwycięskiej bitwie uczestniczyli też w pertraktacjach pokojowych z Krzyżakami. Wiek później, w 1509 roku, z nadania Zygmunta Starego, wojewoda Krzysztof Jeśman objął w posiadanie majątek na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej. Na tych ziemiach Jeśmanowie będą rządzić i gospodarować ponad 400 lat. Odejdą razem z Polską. "Zginęli, ponieważ byli Polakami" - napisze po latach o swoich rodzicach dr Władysław Andrzej Jeśman. W tych lakonicznych słowach zawiera się spora część prawdy o końcu pewnej epoki.

Read More: Saga rodzinna: Jeśmanowie
12. 03. 30
posted by: Bogusław Szarwiło
Odsłony: 1587

Kuryłówka - majątek w powiecie Oszmiańskim w połowie drogi między Wilnem i Mińskiem. Należał do mojej rodziny od niepamiętnych czasów i w swojej podstawie obejmował teren 870 h, w tym 570 h lasu mieszanego. Niestety, wielorodność wśród przodków doprowadzała, co pokolenie, do podziałów. Bardziej twórczy i pracowici przodkowie, którym zależało na utrzymaniu majątku w jak największym kawałku, a w szczególności do utrzymania rodzinnego gniazda w jednym ręku, spłacali pozostałe rodzeństwo lub odkupywało ich części.

Read More: Kuryłówka -Wspomnienia z Kresów
12. 03. 15
posted by: Bogusław Szarwiło
Odsłony: 2098

«Moja babcia Józefa urodziła się w 1916 r. na Żytomierszczyźnie w rodzinie bogatego ziemianina. Jej rodzice Józef i Antonina Sachniewiczowie byli bardzo pracowitymi ludźmi, posiadali dużo ziemi (12 ha) i prowadzili własne gospodarstwo. W rodzinie podrastało 11 dzieci. Starsze pomagały rodzicom opiekować się młodszymi braćmi i siostrami, hodować bydło (konie, krowy, woły) i krzątać się przy kuchni. Pracując od rana do wieczora, dobrze się odżywiali.

Read More: Wspomnienia mojej babci