Koło Naukowe Historyków Studentów UJ zaprosiło już w ubiegłym roku: studentów i doktorantów do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Wołyń — dzieje krainy», która odbędzie się w dniach 13 — 14 stycznia 2017 r. (. godz. 11:00-16:00 ) w Instytucie Historii UJ. Jak zauważają organizatorzy, „współcześnie słowo «Wołyń» często kojarzone jest z ludobójstwem, którego dokonali ukraińscy nacjonaliści na Polakach w latach II wojny światowej.

Zależy nam, aby konferencja stała się okazją do spojrzenia na całość dziejów Wołynia — począwszy od czasów średniowiecza, a skończywszy na wieku XX. Chcemy zająć się nie tylko historią polityczną ziemi wołyńskiej, lecz także jej kulturą, problematyką wyznaniową i narodowościową oraz jej dziedzictwem kulturowym.”

Zaproponowano przygotowanie referatów związanych z następującą tematyką:

1. Wołyń w czasach ruskich
2. Wołyń jako część Wielkiego Księstwa Litewskiego
3. Województwo Wołyńskie jako część Korony
4. Gubernia Wołyńska jako część Cesarstwa Rosyjskiego
5. I wojna światowa na Wołyniu
6. Województwo Wołyńskie w II RP
7. Wołyń w czasie II wojny światowej. Ludobójstwo OUN — UPA
8. Dzieje Kościoła Katolickiego na Wołyniu (diecezje łucka i łucko-żytomierska)
9. Problematyka narodowościowa i wyznaniowa
10. Historia ziemiaństwa wołyńskiego
11. Wołyń w literaturze
12. Słynni Wołynianie
13. Polskie dziedzictwo kulturowe na Wołyniu (stan zachowania, prace renowacyjne)
14. Wołyńskie cmentarze i upamiętnienia martyrologii ludności polskiej
15. Wołyń w pamięci zbiorowej

Do udziału w konferencji zaproszono studentów historii, historii sztuki, politologii oraz innych kierunków. W zależności od ilości wygłoszonych referatów przewidziano publikację pokonferencyjną.

/ Informacja zaczerpnięta  z: http://krakow.carpediem.cd/events/1756536-og-lnopolska-konferencja-naukowa-wo-y-dzieje-krainy-at-collegium-witkowskiego-instytut-historii-uj/