W styczniowej gazecie:

Wołyń wczoraj i dziś - (1943-2016
Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny z jego Instytutem Historii w dniu 8 grudnia 2016 roku umożliwili młodzieży
(około 200 osób) brać udział w debacie poświęconej mordom UPA na ludności polskiej na terenie Wołynia i Małopolski Wschodniej w latach 1942 -1947. W debacie brały udział władze uczelni: JM Rektor prof. hab. Edward Włodarczyk, prodziekan
ds. nauki Wydziału ....strona 4

Koncert „Betlejemska i kresowa, śliczna gwiazda miasta Lwowa”
28 grudnia 2016 roku w sali teatralnej Wojskowego Ośrodka Kultury Klubu 6 Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie przy u. Zyblikiewicza 1 odbył się koncert poświęcony tradycjom wigilijnym i Świętu
Narodzenia Pańskiego „’Betlejemska i Kresowa Śliczna Gwiazda Miasta Lwowa”.
Matka Boża Królowa Polski .....strona 10


Anatomia ludobójstwa
Współcześni epigoni i pogrobowcy nacjonalizmu ukraińskiego głoszą, że OUN i UPA były rzekomo ukraińskim „ruchem wyzwoleńczym”, że nigdy nie dopuściły się żadnych zbrodni na Polakach, Żydach i innych narodowościach, ani tym bardziej ludobójstwa, że nie ma jakoby żadnych dowodów potwierdzających przygotowanie i przeprowadzenie ludobójstwa wołyńsko-małopolskiego przez banderowców. To jest stała melodia ...strona 12

Długo na to Czekałem
8 grudnia 2016 r. na Uniwersytecie Szczecińskim, odbyła się debata „Wołyń dawniej i dziś”.  Ponieważ zdobyłem już podstawowe niesprawności, w tym byle jaki odbiór, ograniczę się do ogólnych wrażeń i refleksji, jakie z tego spotkania wyniosłem. Należę do kończącego żywot pokolenia, które przeżyło banderowskie piekło, gwałt jałtański, wygnanie i nowy ład stalinowski.
Które wbrew intencjom władz, podtrzymywało pamięć o tragedii ....strona 16


Jałtańsko - teherańsko - poczdamskie państwo Ukraina
Jałtańsko - teherańsko - poczdamskie państwo Ukraina usiłuje budować swoją historię, czyli samo kwalifikuje się do rozbiórki. W rdzennie polskim Lwowie nie istnieją żadne historyczne ślady państwowości ukraińskiej, przy spotykanej na każdym kroku polskości, ....strona 14

Akcja „Burza”- 73. rocznica powstania 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK
Totalna klęska hitlerowców pod Stalingradem skutecznie przerwała marsz tych wojsk na wschód. Rozpoczęta kontrofensywa Armii Czerwonej i trwające do marca 1943 roku walki przechylały szalę zwycięstwa na korzyść sowietów. Nowa sytuacja na froncie wschodnim została przeanalizowana przez komendanta głównego Armii Krajowej gen. Tadeusza ..strona 21


Z cyklu „wyciągnięte z szuflady” - Pamiętnik Pradziadka
Roman Szajner potomek kresowian z Wołynia napisał bardzo ciekawy list do naszego kolegi z Dolnego Śląska, załączając jednocześnie interesujący historycznie dokument. Wyjaśnił jednocześnie, „ w posiadanie tych wspomnień wszedłem opróżniając mieszkanie po śmierci mojej prababki Ludwiki (żony Stanisława ....strona 24

KRESOWE DROGI.
Z Wileńszczyzny przez
Wołyń na Dolny Śląsk
Tym razem będą to koleje losu rodziny żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza. Odwiedzałam panią Irenę, która ciekawie opowiadała mi o swej kresowej drodze. Spotykałyśmy się w czasie przedświątecznym, a wspomnienia ostatniej kresowej Wigilii były bardzo smutne. Pani Irena ze łzami w oczach opowiadała....strona 27