foto1
Kraków - Sukiennice
foto1
Lwów - Wzgórza Wuleckie
foto1
Kraków - widok Wawelu od strony Wisły
foto1
Lwów - widok z Kopca Unii Lubelskiej
foto1
Lwów - panorama
Aleksander Szumański, rocznik 1931. Urodzony we Lwowie. Ojciec docent medycyny zamordowany przez hitlerowców w akcji Nachtigall we Lwowie, matka filolog polski. Debiut wierszem w 1941 roku w Radiu Lwów. Ukończony Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej. Dyplom mgr inż. budownictwa lądowego. Dziennikarz, publicysta światowej prasy polonijnej, zatrudniony w chicagowskim "Kurierze Codziennym". Czytaj więcej

Aleksander Szumanski

Lwowianin czasowo mieszkający w Krakowie

MIROSŁAW ROWICKI

 Założyciel, wydawca i redaktor naczelny "Kuriera Galicyjskiego" – największej polskiej gazety na Ukrainie. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

W latach 1980-1981 przewodniczący Komisji Zakładowej Solidarności KBM „Warszawa- Zachód” i delegat na Zjazd Regionu Mazowsze. W stanie wojennym zmuszony do odejścia z pracy podjął działalność rzemieślniczą. Działał w podziemnych strukturach Solidarności – głównie w zakresie kolportażu niezależnych wydawnictw i sprzętu drukarskiego. Na Ukrainie od 2000 roku, gdzie podjął działalność gospodarczą.

Od 2005 roku aktywnie włączył się w działalność na rzecz miejscowych Polaków oraz zbliżenia polsko-ukraińskiego.Jest też inicjatorem i wydawcą jedynego na Ukrainie pisma dla dzieci w języku polskim –„Polak Mały”. Prowadzony przez Mirosława Rowickiego „Kurier Galicyjski” dostępny jest również w wersji elektronicznej. Portal www.kuriergalicyjski.com z powodzeniem pełni rolę internetowej gazety codziennej. „Kurier Galicyjski” ma też własną ekipę telewizyjną Kurier Galicyjski TV i radiową. Między innymi od kilku lat w eterze jest nadawana audycja „Na polskiej fali”, adresowana do Polaków w Iwano-Frankiwsku (Polskim Stanisławowie). Obecnie tworzone jest też radio internetowe z docelową ramówką 24h. Poza działalnością stricte medialną „Kurier Galicyjski” z inicjatywy Mirosława Rowickiego podejmował też inne działania, jak np. organizacja wystaw, myślą przewodnią których było zbliżenie polsko-ukraińskie. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa „Piłsudski – Petlura”, pokazywana w wielu miastach Ukrainy i Polski. W ostatnich dniach odbyła się „premiera” kolejnej wystawy „Ukraina – Rewolucja Godności. Majdan w obiektywach polskich dziennikarzy”.

Mirosław Rowicki jest inicjatorem i przewodniczącym Klubu Galicyjskiego – organizacji zrzeszającej polskich i ukraińskich publicystów, dziennikarzy, naukowców, pracowników naukowych, a także działaczy samorządowych; wydawcą periodyku „Wolni z Wolnymi” oraz inicjatorem powstania portalu będącego platformą medialną Klubu Galicyjskiego.

Do tradycji przeszły już współorganizowane przez „Kurier Galicyjski” i Narodowy Uniwersytet Przykarpacki w Iwano-Frankiwsku (z inicjatywy Mirosława Rowickiego i Ihora Cependy – rektora NUP) coroczne konferencje naukowe w Jaremczu, w których biorą udział naukowcy z obu stron granicy, znani publicyści, działacze gospodarczy i samorządowi. Na konferencjach w Jaremczu zawsze są obecni przedstawiciele polskiego i ukraińskiego MSZ, Ministerstwa Kultury oraz miejscowych władz. Ostatnio organizowane konferencje są próbą oceny stosunków polsko-ukraińskich w okresie minionego roku oraz perspektyw w latach następnych.

Mirosław Rowicki działa też aktywnie na rzecz wspólnej inicjatywy uniwersytetów Przykarpackiego i Warszawskiego – odbudowy dawnego polskiego obserwatorium astronomicznego na górze Pop Iwan w Czarnohorze oraz budowy Centrum Spotkań Polskiej i Ukraińskiej Młodzieży Akademickiej w Mikuliczynie na Huculszczyźnie.